جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آیلتس-آموزش آیلتس جنرال- تمرین نوشتن تافل ۰۵:۲۱
9راز موفقیت در آیلتس ۰۲:۲۳
9راز موفقیت در آیلتس
۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آیلتس-آموزش آیلتس جنرال- راهنمایی برتر ۰۴:۵۲
آیلتس-آموزش آیلتس جنرال- راهنمایی برتر
۱.۷ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آیلتس-آموزش آیلتس جنرال- راهنمایی برتر ۰۴:۴۶
آیلتس-آموزش آیلتس جنرال- راهنمایی برتر
۱.۷ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
آموزش مهارت های آیلتس - تمرین نوشتن تافل ۰۵:۲۱
آموزش مهارت های آیلتس - تمرین نوشتن تافل
۱.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
راز های موفقیت در آزمون تافل ۰۲:۱۷
راز های موفقیت در آزمون تافل
۱.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آموزش مهارت گفتاری آیلتس ( Speaking ) زبان انگلیسی ۰۴:۵۲
آموزش تخصصی آزمون آیلتس ۰۴:۱۷
آموزش تخصصی آزمون آیلتس
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش مهارت های آیلتس - راهنمایی برتر ۰۴:۵۲
آموزش مهارت های آیلتس - راهنمایی برتر
۱.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش

آزمون آیلتس

آیلتس-آموزش آیلتس جنرال- راهنمایی برتر ۰۴:۴۶
آیلتس-آموزش آیلتس جنرال- راهنمایی برتر ۰۴:۵۲
آموزش مهارت های آیلتس - تمرین نوشتن تافل ۰۵:۲۱