جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
کلیپ انگیزشی عزت نفس ۰۵:۲۵
کلیپ انگیزشی عزت نفس
۷۶۷ بازدید . ۳ سال پیش
جول اوستین - بیرون کردن افکار منفی از ذهن ۰۲:۰۵
جول اوستین - بیرون کردن افکار منفی از ذهن ۰۰:۲۷
تو کیستی؟؟ ۰۰:۴۸
تو کیستی؟؟
۲۴۳ بازدید . ۱۰ ماه پیش
قانون کارما ۰۰:۵۹
قانون کارما
۱۸۷ بازدید . ۱۰ ماه پیش
روبات رو دنبال کن ۰۰:۲۲
روبات رو دنبال کن
۱۸۳ بازدید . ۱۰ ماه پیش
احساس خوشبختی ۰۱:۰۰
احساس خوشبختی
۱۳۹ بازدید . ۱۱ ماه پیش
عشق به خود یا دیگری؟ ۰۳:۴۵
عشق به خود یا دیگری؟
۱۳۰ بازدید . ۳ سال پیش
مثبت شو مثبت شو ۰۰:۵۶
مثبت شو مثبت شو
۱۲۱ بازدید . ۱۰ ماه پیش
آنچه پیر می‌شود جسم است نه روانت ۰۰:۱۱
آنچه پیر می‌شود جسم است نه روانت
۱۱۸ بازدید . ۱۰ ماه پیش

کلیپ روانشناسی

تربیت جنسی ۰۳:۵۴
تربیت جنسی
۶۷ بازدید . ۸ ماه پیش
اگه بهش محبت کنم لوس میشه! ۰۱:۰۰
ضمیر ناخودآگاه ۰۱:۲۶
ضمیر ناخودآگاه
۱۰۵ بازدید . ۱۰ ماه پیش
آنچه پیر می‌شود جسم است نه روانت ۰۰:۱۱
مثبت شو مثبت شو ۰۰:۵۶
مثبت شو مثبت شو
۱۲۱ بازدید . ۱۰ ماه پیش
آگاهی و آزادی ۰۱:۰۰
آگاهی و آزادی
۱۱۲ بازدید . ۱۰ ماه پیش
تو کیستی؟؟ ۰۰:۴۸
تو کیستی؟؟
۲۴۳ بازدید . ۱۰ ماه پیش
قانون کارما ۰۰:۵۹
قانون کارما
۱۸۷ بازدید . ۱۰ ماه پیش
روبات رو دنبال کن ۰۰:۲۲
روبات رو دنبال کن
۱۸۳ بازدید . ۱۰ ماه پیش
قدرت ایمان ۰۰:۳۰
قدرت ایمان
۱۱۷ بازدید . ۱۱ ماه پیش
هدف تعیین کن ۰۰:۳۰
هدف تعیین کن
۱۰۰ بازدید . ۱۱ ماه پیش
راز پیروزی ۰۰:۳۰
راز پیروزی
۸۵ بازدید . ۱۱ ماه پیش
ضمیر ناخودآگاه ۰۰:۳۰
ضمیر ناخودآگاه
۸۷ بازدید . ۱۱ ماه پیش
احساس خوشبختی ۰۱:۰۰
احساس خوشبختی
۱۳۹ بازدید . ۱۱ ماه پیش
آیین زندگی ۰۰:۵۷
آیین زندگی
۱۰۹ بازدید . ۱۱ ماه پیش
رحم اجاره ای ۰۵:۳۵
رحم اجاره ای
۸۴ بازدید . ۱ سال پیش
فقط انجامش بده ۰۱:۳۲
فقط انجامش بده
۱۱۶ بازدید . ۱ سال پیش
کلینیک روانشناسی در تهران ۰۰:۳۰