جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
کلیپ انگیزشی عزت نفس ۰۵:۲۵
کلیپ انگیزشی عزت نفس
۶۹۰ بازدید . ۳ سال پیش
جول اوستین - بیرون کردن افکار منفی از ذهن ۰۲:۰۵
جول اوستین - بیرون کردن افکار منفی از ذهن ۰۰:۲۷
تو کیستی؟؟ ۰۰:۴۸
تو کیستی؟؟
۲۳۲ بازدید . ۹ ماه پیش
روبات رو دنبال کن ۰۰:۲۲
روبات رو دنبال کن
۱۶۲ بازدید . ۹ ماه پیش
قانون کارما ۰۰:۵۹
قانون کارما
۱۵۹ بازدید . ۹ ماه پیش
احساس خوشبختی ۰۱:۰۰
احساس خوشبختی
۱۲۳ بازدید . ۱۰ ماه پیش
عشق به خود یا دیگری؟ ۰۳:۴۵
عشق به خود یا دیگری؟
۱۲۰ بازدید . ۳ سال پیش
آگاهی و آزادی ۰۱:۰۰
آگاهی و آزادی
۱۱۲ بازدید . ۹ ماه پیش
قدرت ایمان ۰۰:۳۰
قدرت ایمان
۱۰۹ بازدید . ۱۰ ماه پیش

کلیپ روانشناسی

تربیت جنسی ۰۳:۵۴
تربیت جنسی
۶۰ بازدید . ۷ ماه پیش
اگه بهش محبت کنم لوس میشه! ۰۱:۰۰
ضمیر ناخودآگاه ۰۱:۲۶
ضمیر ناخودآگاه
۸۴ بازدید . ۹ ماه پیش
مثبت شو مثبت شو ۰۰:۵۶
مثبت شو مثبت شو
۹۹ بازدید . ۹ ماه پیش
آگاهی و آزادی ۰۱:۰۰
آگاهی و آزادی
۱۱۲ بازدید . ۹ ماه پیش
تو کیستی؟؟ ۰۰:۴۸
تو کیستی؟؟
۲۳۲ بازدید . ۹ ماه پیش
قانون کارما ۰۰:۵۹
قانون کارما
۱۵۹ بازدید . ۹ ماه پیش
روبات رو دنبال کن ۰۰:۲۲
روبات رو دنبال کن
۱۶۲ بازدید . ۹ ماه پیش
قدرت ایمان ۰۰:۳۰
قدرت ایمان
۱۰۹ بازدید . ۱۰ ماه پیش
هدف تعیین کن ۰۰:۳۰
هدف تعیین کن
۱۰۰ بازدید . ۱۰ ماه پیش
راز پیروزی ۰۰:۳۰
راز پیروزی
۸۵ بازدید . ۱۰ ماه پیش
ضمیر ناخودآگاه ۰۰:۳۰
ضمیر ناخودآگاه
۷۷ بازدید . ۱۰ ماه پیش
احساس خوشبختی ۰۱:۰۰
احساس خوشبختی
۱۲۳ بازدید . ۱۰ ماه پیش
آیین زندگی ۰۰:۵۷
آیین زندگی
۱۰۱ بازدید . ۱۰ ماه پیش
رحم اجاره ای ۰۵:۳۵
رحم اجاره ای
۷۵ بازدید . ۱۱ ماه پیش
فقط انجامش بده ۰۱:۳۲
فقط انجامش بده
۱۰۹ بازدید . ۱۱ ماه پیش
کلینیک روانشناسی در تهران ۰۰:۳۰