جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

قدرت ایمان

۱۱ ماه پیش
۱۱۷
یک قدرت غیر قابل انکار درون توست که می تواند هر چیزی را تغییر دهد.این قدرت ، ایمان توست که از هر چیز دیگری در زمین بزرگتر است . اگر ایمان و باور قوی داشته باشی ، هر چیزی برایت امکان پذیر است . امروز این قدرت الهی را برای آوردن موهبت و نعمت به زندگی تان بکار ببرید . چند نفس عمیق بکشید و سپس زندگی را آنگونه که دوست دارید تصور کنید . شما تبدیل به آنچه که فکر می کنید ، تصور می کنید و انتظار دارید ، می شوید . از عبارات تاکیدی و تجسم خلاق برای دریافت موهبت ها استفاده کنید . عباراتی نظیر " زندگی مرا دوست دارد " ، " هرچیزی برایم آماده است " ، " بینهایت به من بخشیده می شود " و " نیازهای من همواره برآورده خواهند شد " بکار ببرید . زبان ، قدرت حیات و نابودی دارد . وقتی که شما فکری می کنید یا چیزی می‌گویید و یا تصور می کنید ، تبدیل به واقعیت می شود . انتظار پیشامدهای خوب داشته باشید تا اتفاق افتند . تصور و تفکر خود را تغییر دهید تا همه چیز برایتان تغییر کند .شما یک موجود دوست داشتنی و قدرتمند هستید . #روانشناسی #مثبت_شو #حال_خوب #روانشناسی_شخصیت #مثبت_اندیشی #عشق #هستی #دنیا #آرامش #باور #ایمان