جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
تاثیر پورن بر مغز انسان ۰۴:۵۱
تاثیر پورن بر مغز انسان
۵۱۹ بازدید . ۳ سال پیش
کاهش اضطراب ۰۷:۲۰
کاهش اضطراب
۴۳۵ بازدید . ۵ ماه پیش
10 قانون موفقیت جول اوستین ۰۴:۰۳
10 قانون موفقیت جول اوستین
۴۳۵ بازدید . ۲ سال پیش
تمرکز بر زندگی - ویکتوریا اوستین ۰۲:۱۰
تمرکز بر زندگی - ویکتوریا اوستین
۳۴۳ بازدید . ۲ سال پیش
کتاب صوتی قدرت - راندا برن ۰۲:۳۹
کتاب صوتی قدرت - راندا برن
۲۷۶ بازدید . ۲ سال پیش
زندگی شاد – جول اوستین ۰۲:۰۹
زندگی شاد – جول اوستین
۲۵۶ بازدید . ۲ سال پیش

روانشناسی

ضمیر ناخودآگاه ۰۱:۲۶
ضمیر ناخودآگاه
۶۶ بازدید . ۴ ماه پیش
معرفی ان ال پی ۰۱:۰۰
معرفی ان ال پی
۶۳ بازدید . ۵ ماه پیش
مثبت شو مثبت شو ۰۰:۵۶
مثبت شو مثبت شو
۵۴ بازدید . ۵ ماه پیش
هدف فانوس دریایی بشر ۰۴:۰۷
هدف فانوس دریایی بشر
۶۶ بازدید . ۵ ماه پیش
تو کیستی؟؟ ۰۰:۴۸
تو کیستی؟؟
۱۵۷ بازدید . ۵ ماه پیش
قانون کارما ۰۰:۵۹
قانون کارما
۱۰۰ بازدید . ۵ ماه پیش
قدرت ایمان ۰۰:۳۰
قدرت ایمان
۵۶ بازدید . ۵ ماه پیش
هدف تعیین کن ۰۰:۳۰
هدف تعیین کن
۵۸ بازدید . ۶ ماه پیش
آهنگ انرژی مثبت ۰۰:۳۰
آهنگ انرژی مثبت
۵۹ بازدید . ۶ ماه پیش
راز پیروزی ۰۰:۳۰
راز پیروزی
۵۹ بازدید . ۶ ماه پیش
ضمیر ناخودآگاه ۰۰:۳۰
ضمیر ناخودآگاه
۵۳ بازدید . ۶ ماه پیش
احساس خوشبختی ۰۱:۰۰
احساس خوشبختی
۶۵ بازدید . ۶ ماه پیش
آیین زندگی ۰۰:۵۷
آیین زندگی
۵۴ بازدید . ۶ ماه پیش
نیاز به امنیت در کودکان ۰۷:۰۴
نکات مثبت تربیتی ۰۵:۰۶
نکات مثبت تربیتی
۷۶ بازدید . ۵ ماه پیش
آموزش توالت رفتن به کودکان ۰۹:۰۹