جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تو کیستی؟؟

۱ سال پیش
۲۶۴
#تو_کیستی؟ تو نسبت به حقیقتِ خویش در اشتباه هستی. تو آن شخصی نیستی که پنداشته‌ای. تو فراسوی پندار خویش هستی. تو واقعاً چیستی و کیستی؟ دانستن این که، ورای این برچسب‌ها و ظواهر، تو حقیقتاً چیستی و کیستی، مستلزم شجاعت است. آیا تو بقچه‌ای هستی از خاطره‌ها و قصه‌ای درباره‌ی این که چه کسی بوده‌ای یا دوست داری چه کسی باشی؟ آیا تو محدود می‌شوی به آنچه فکر می‌کنی یا آنچه دیگران درباره‌ی تو می‌گویند و می‌دانند؟ آیا تو حقیقتاً همان شخصی هستی که مسایل، نیازها و آرزوهایی دارد؟ فراسوی تمامی برچسب‌ها و نظرها، آنچه تو حقیقتاً هستی، ذاتِ یگانه‌ی هستی‌ست که تو صرفاً محل ظهور و بروزِ آن هستی. پیدایش خود واقعی نشانگر ااین است من کیستم #روانشناسی #مثبت_نگری #مثبت_شو #حال_خوب #آرامش_درون #روانشناسی_شخصیت #عزت_نفس #آرامش #عشق