جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

روبات رو دنبال کن

۱۰ ماه پیش
۱۸۳
امروز میخوام راجب رویا های که دارید حرف بزنم و بگم دنبال کن رویاهایت رو و ذهنتو از افکاری که بهت میگن نرو دنبالش ولش کن برای این کار ساخته نشدی و کسی از آینده و فردای خودش خبر نداره میخواد  و تمام انرژیتو بیگیره دست ردی بزن و به رویاهایت فکر کن بعد میبینی که یه نوری میاد و بهت میگه تو میتونی و اینجوری با همه وجود می درخشی به حرفای که تو رو به  شک تردید میندازند گوش نده برو و در دل تاریکی بدرخش و راه رو برای دیگران روشن کن تا به دنبالت بیان تلاش کن و الگوه باش برای این همه نه گفتن هایی که انرژی و روهایتو ضعیف میکنن بلند شو دوست من حرکت کن روهایت رو دنبال کن تو لیاقت داری به رویاهات برسی دوست من  بدون که ما مسول تمام شکست ها و موفقیت های خودمون هستی و بدون هیچ تغییر تحولی ایجاد نمیشه تا خودت تلاشی نکنی و متحول نکنی خودت و اطرافیانت پس باور کن که میتونی و میتونی و در این راه به موفقیت بزرگی میرسی  پس اجازه نده کسی این فرصت ازت بگیره هرگز اجازه نده این فرصت ازت گرفته تلاش کن و با همه وجودترویاهاتو دنبال کن زندگی نسبت به کسی که رویای خود را دنبال کند بخشنده است. "پائولو کوئیلو"