جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
حرکت شنا هندی ۰۰:۵۵
حرکت شنا هندی
۷.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
حرکت پشت بازو دیپ روی نیمکت پا روی زمین ۰۰:۵۹
حرکت پشت بازو دیپ روی نیمکت پا روی زمین
۵.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو طنابی از پشت سر ایستاده از پایین ۰۰:۱۵
شنا روی میز صاف روی ساعد ۰۰:۱۴
شنا روی میز صاف روی ساعد
۴.۹ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو کابل از پشت سر ایستاده از پایین ۰۰:۱۴
پشت بازو کابل از پشت سر ایستاده از پایین
۴.۸ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو طنابی ایستاده ۰۰:۱۴
پشت بازو طنابی ایستاده
۴.۸ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر ۰۰:۱۸
پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر
۴.۷ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو طنابی از پشت سر ایستاده ازپایین ۰۰:۰۷
پشت بازو طنابی از پشت سر ایستاده ازپایین
۴.۵ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو پارالل ۰۰:۱۰
پشت بازو پارالل
۳.۶ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو هالتر خوابیده میز صاف مچ برعکس ۰۰:۱۲
پشت بازو هالتر خوابیده میز صاف مچ برعکس
۳.۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو هالتر پرسی میزبالاسینه ۰۰:۱۷
پشت بازو هالتر پرسی میزبالاسینه
۲.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو هالتر خوابیده میزبالاسینه ۰۰:۱۸
پشت بازو هالتر خوابیده میزبالاسینه
۲.۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش

پشت بازو

پشت بازو چکشی دمبل خم تک دست ۰۰:۵۲
پشت بازو سیم کش طناب ۰۰:۲۴
پشت بازو سیم کش طناب
۳۷۹ بازدید . ۴ ماه پیش
حرکت پشت بازو تک دمبل بالای سر مورب ۰۱:۰۰
حرکت شنا هندی ۰۰:۵۵
حرکت شنا هندی
۷.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش حرکت پشت بازو دمبل کیک بک ۰۰:۴۸
پارالل ۳دامنه ۰۰:۱۷
پارالل ۳دامنه
۸۲۸ بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو طنابی ایستاده ۰۰:۱۴
پشت بازو طنابی ایستاده
۴.۸ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو پارالل ۰۰:۱۰
پشت بازو پارالل
۳.۶ هزار بازدید . ۳ سال پیش
شنا روی میز صاف روی ساعد ۰۰:۱۴
شنا روی میز صاف روی ساعد
۴.۹ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو دمبل تک دست نشسته ۰۰:۱۵
پشت بازو دمبل تک دست نشسته
۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو هالتر خوابیده میز صاف مچ برعکس ۰۰:۱۲
پشت بازو دمبل تک ازپشت جفت دست ۰۰:۱۴
پشت بازو دمبل تک ازپشت جفت دست
۱.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو کابل از پشت سر ایستاده از پایین ۰۰:۱۴
پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر ۰۰:۱۸
پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر
۴.۷ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو هالتر پرسی میزبالاسینه ۰۰:۱۷
پشت بازو هالتر پرسی میزبالاسینه
۲.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو هالتر خوابیده میزبالاسینه ۰۰:۱۸