جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

معرفی دوره راهنمای دستیابی به غیر ممکن ها..

۱۱ ماه پیش
۳۰۰
حرف از یک موضوع معمولی نیست که چگونه به یک هدفی، حتی سخت بخواهیم برسیم. در این مواقع افراد دچار سرگشتگی و در نهایت بسیاری از آنان مجبور به شکست خواهند شد. پس شما ممکن است شبیه این موضوع را در زندگیت تجربه کرده باشی یا حتی اگر تجربه ای در این زمینه نداری، اگر در مسیرهای اهدافت حرکت کنی احتمالاً به این موضوع برخورد خواهی کرد./soloteach.ir سرزمین آموزشی ملک سلیمانی