جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
برند سازی و تبلیغات ۰۲:۱۶
برند سازی و تبلیغات
۲۱۸ بازدید . ۹ ماه پیش
تست هوش هیجانی برادبری در سایت تست و تایپ ۰۱:۲۱
دکتر خاتمی نژاد  - سلسله مباحث خودشناسی قسمت بیست و چهارم : اکثریت یا اقلیت ۰۳:۴۱
۱۷۴ بازدید . ۹ ماه پیش

خودشناسی

تیپ شخصیتی  ENFP ۰۱:۴۴
تیپ شخصیتی ENFP
۸۸ بازدید . ۳ ماه پیش
تیپ شخصیتی  ESTJ ۰۱:۵۳
تیپ شخصیتی ESTJ
۸۵ بازدید . ۴ ماه پیش
تیپ شخصیتی ISFJ ۰۱:۴۷
تیپ شخصیتی ISFJ
۷۷ بازدید . ۵ ماه پیش
من به کجا تعلق دارم ۰۱:۰۰
من به کجا تعلق دارم
۱۲۰ بازدید . ۶ ماه پیش
اموزش علوم غریبه قسمت هشتم ۲۶:۵۱
معجزه چه زمانی اتفاق می افتد ۰۲:۲۹
شرک دلیل شکست ها ۰۴:۰۰
شرک دلیل شکست ها
۱۳۳ بازدید . ۸ ماه پیش
موضوع از 17 سال پیش شروع می شود. ۰۲:۲۰
نظرات شرکت کنندگان دوره ها ۰۱:۰۱
عزت نفس ۱۳:۲۰
عزت نفس
۱۴۹ بازدید . ۸ ماه پیش
خطر کردن در زندگی ۰۱:۰۰
خطر کردن در زندگی
۱۳۷ بازدید . ۸ ماه پیش