جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پخش زنده جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

فلسفه زمان - ( کتاب صوتی فلسفه زمان 1)

۲ ماه پیش
۶۶
آرشیو کامل کتابهای صوتی رایگان: https://t.me/khanjanyaudiobooks2/301 عنوان کتاب : 31- فلسفه زمان Philosophy of Time (درجستجوي زمان از دست رفته) مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی تاریخ تألیف :1379 ه .ش تعداد صفحه:76 ——————— «من دو سال از خدا کوچکترم.» - علی(ع) «زمان چشم زخم ابلیس به انسان است.»- یک عارف ایرانی «دورانی بود در زمان که انسان ھیچ چیزی را به یاد نمی آورد.»- قرآن «من زمان ھستم.» - پیامبر اسلام «قسم به زمان که انسان در خسران است.» - قرآن ——————— فهرست عناوین: مقدمه فصل اول- زمان و خدا فصل ّدوم- زمان و دوستی فصل ّسوم- زمان و شناخت فصل چھارم- زمان واخلاق فصل پنجم- زمان وزنان فصل ششم- زمان و خواب فصل ھفتم – زمان واراده فصل ھشتم – زمان وازدواج فصل نھم – زمان وتکنولوژی فصل دھم – زمان تغذیه فصل یازدھم- زمان وحکومت فصل دوازدھم – زمان وبازی فصل سیزدھم – زمان وحافظه فصل چھاردھم – زمان وماده فصل پانزدھم – زمان وقلم فصل شانزدھم – زمان وموسیقی فصل ھفدھم – زمان وسینما فصل ھجدھم – زمان وگذشت زمان فصل نوزدھم – زمان وجان فصل بیستم – زمان وجنگ فصل بیست ویکم – زمان واسطوره فصل بیست ودّوم – زمان وتقدیر فصل بیست وسّوم – زمان وبیماری فصل بیست و چھارم – زمان ومالکیّت فصل بیست وپنجم – زمان وروابط اجتماعی فصل بیست و ششم – زمان وناجی فصل بیست وھفتم – زمان وتناسخ فصل بیست و ھشتم – زمان ّ ونبوت فصل بیست ونھم – زمان وآزادی فصل سی ام – زمانِ من https://t.me/khanjanyerfanibooks/44