جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
برند سازی و تبلیغات ۰۲:۱۶
برند سازی و تبلیغات
۲۸۸ بازدید . ۱۱ ماه پیش
نقش قدرت خداوند در زندگی ۰۷:۳۹
نقش قدرت خداوند در زندگی
۲۸۳ بازدید . ۱۰ ماه پیش
اهداف خود را بنویسید و شفافش کنید ۰۰:۵۸
اهداف خود را بنویسید و شفافش کنید
۲۶۹ بازدید . ۱۱ ماه پیش
سبک شخصی خودت را زندگی کن ۰۹:۱۴
سبک شخصی خودت را زندگی کن
۲۵۹ بازدید . ۱۰ ماه پیش
معرفی دوره راهنمای دستیابی به غیر ممکن ها.. ۰۲:۵۱
نظرات مخاطبین ۰۱:۳۱
نظرات مخاطبین
۲۵۰ بازدید . ۱۰ ماه پیش
چقدر به موفق شدن نیاز داری؟ ۰۵:۵۹
چقدر به موفق شدن نیاز داری؟
۲۳۷ بازدید . ۳ سال پیش
ماهیگیر باشید - روانشناسی فروش ۰۰:۵۹
ماهیگیر باشید - روانشناسی فروش
۲۳۷ بازدید . ۱۱ ماه پیش
نظرات شرکت کنندگان دوره ها ۰۱:۰۱
نظرات شرکت کنندگان دوره ها
۲۲۷ بازدید . ۱۰ ماه پیش
مسیر موفقیت /انتخاب مسیر ۰۳:۱۵
مسیر موفقیت /انتخاب مسیر
۲۲۵ بازدید . ۱۰ ماه پیش

هدفگذاری

هدفگذاری در ان ال پی ۰۷:۲۸
چقدر خودت را باور داری؟ ۰۰:۳۸
چقدر خودت را باور داری؟
۱۶۵ بازدید . ۸ ماه پیش
دور بریاتو چطور انتخاب می کنی؟ ۰۱:۰۰
من به کجا تعلق دارم ۰۱:۰۰
من به کجا تعلق دارم
۱۷۲ بازدید . ۸ ماه پیش
معجزه چه زمانی اتفاق می افتد ۰۲:۲۹
شرک دلیل شکست ها ۰۴:۰۰
شرک دلیل شکست ها
۱۹۲ بازدید . ۱۰ ماه پیش
نظرات شرکت کنندگان دوره ها ۰۱:۰۱
نظرات مخاطبین ۰۱:۳۱
نظرات مخاطبین
۲۵۰ بازدید . ۱۰ ماه پیش
نقش قدرت خداوند در زندگی ۰۷:۳۹
نقش قدرت خداوند در زندگی
۲۸۳ بازدید . ۱۰ ماه پیش
سبک شخصی خودت را زندگی کن ۰۹:۱۴
سبک شخصی خودت را زندگی کن
۲۵۹ بازدید . ۱۰ ماه پیش
اعتماد به نفس ۰۸:۱۴
اعتماد به نفس
۲۰۲ بازدید . ۱۰ ماه پیش
هستی و کائنات ۰۲:۱۹
هستی و کائنات
۱۹۱ بازدید . ۱۰ ماه پیش
هدف گذاری و خداوند ۱۱:۳۲
هدف گذاری و خداوند
۱۹۱ بازدید . ۱۰ ماه پیش