جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اسید فرمیک

۹ ماه پیش
۲۹۷
اسید فرمیک به نام مورچه هایی که غلظت بالایی از ترکیب در سم خود دارند، نامگذاری شده است. در مورچه ها، اسید فرمیک از طریق ماده میانی از سرین گرفته می شود. پایه مزدوج اسید فرمیک، فرمات، نیز به طور گسترده در طبیعت وجود دارد. روش سنجش اسید فرمیک در مایعات بدن که برای تعیین فرمات پس از مسمومیت با متانول طراحی شده است، بر اساس واکنش فرمات با فرمید دهیدروژناز باکتری است. اسید فرمیک در غلظت 85٪ قابل اشتعال است. اسید فرمیک حاوی 53 گرم در لیتر هیدروژن در دمای اتاق و فشار اتمسفر است که سه و نیم برابر آن است که گاز هیدروژن فشرده می تواند در فشار 350 بار به دست آورد. اسید فرمیک خالص مایعی است که نقطه اشتعال آن +69 درجه سانتیگراد است، بسیار بالاتر از میزان بنزین (40- درجه سانتیگراد) یا اتانول (13+ درجه سانتیگراد) می باشد. پتروشیمی دانشمند: 🔺پتروشیمی دانشمند تولید کننده انواع ضد کف و بایوساید و تامین کننده مواد شیمیایی در کشور🔺 🔴اسید فرمیک : اسید فرمیک، جوهر مورچه یا اسید متانوئیک به طور سیستماتیک، ساده ترین اسید کربوکسیلیک است و دارای فرمول شیمیایی HCOOH است. این ماده واسطه مهمی در سنتز شیمیایی است و به طور طبیعی تولید می شود. کلمه "فرمیک" از کلمه لاتین مورچه، formica بر گرفته شده است، که نشان دهنده تقطیر بدن مورچه می باشد. به استر، نمک و آنیون حاصل از اسید فرمیک، فرمات گفته می شود. از نظر صنعتی، اسید فرمیک از متانول تولید می شود. اسید فرمیک به نام مورچه هایی که غلظت بالایی از ترکیب در سم خود دارند، نامگذاری شده است. در مورچه ها، اسید فرمیک از طریق ماده میانی از سرین گرفته می شود. پایه مزدوج اسید فرمیک، فرمات، نیز به طور گسترده در طبیعت وجود دارد. روش سنجش اسید فرمیک در مایعات بدن که برای تعیین فرمات پس از مسمومیت با متانول طراحی شده است، بر اساس واکنش فرمات با فرمید دهیدروژناز باکتری است. اسید فرمیک در غلظت 85٪ قابل اشتعال است. اسید فرمیک حاوی 53 گرم در لیتر هیدروژن در دمای اتاق و فشار اتمسفر است که سه و نیم برابر آن است که گاز هیدروژن فشرده می تواند در فشار 350 بار به دست آورد. اسید فرمیک خالص مایعی است که نقطه اشتعال آن +69 درجه سانتیگراد است، بسیار بالاتر از میزان بنزین (40- درجه سانتیگراد) یا اتانول (13+ درجه سانتیگراد) می باشد. 🔴جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید : ☎️۰۲۶ - ۳۳۱۰۶ ☎️۰۲۱ - ۲۲۱۱۳۵ ۹۴-۸ 💎Telegram: DaneshmandChemical 💎 Insta: daneshmand.co https://chemical-co.com 📧info@chemical-co.com https://chemical-co.com/%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%85%db%8c%da%a9/