جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آتش‌ سوزی در پتروشیمی خارک ۰۰:۱۷
آتش‌ سوزی در پتروشیمی خارک
۵۵۶ بازدید . ۸ ماه پیش
آتش‌ سوزی در پتروشیمی امیرکبیر ۰۰:۱۹
آتش‌ سوزی در پتروشیمی امیرکبیر
۵۱۸ بازدید . ۱ هفته پیش
اسید سولفوریک ۰۳:۳۵
اسید سولفوریک
۳۴۳ بازدید . ۷ ماه پیش
سقوط دکل حفاری امروز ۰۰:۲۰
سقوط دکل حفاری امروز
۳۴۱ بازدید . ۳ سال پیش
پلی الکترولیت ۰۲:۱۰
پلی الکترولیت
۳۱۹ بازدید . ۷ ماه پیش
اسید سولفونیک ۰۲:۴۸
اسید سولفونیک
۳۱۳ بازدید . ۷ ماه پیش
استون ۰۲:۴۶
استون
۳۱۳ بازدید . ۶ ماه پیش
حلال ویژه ۰۲:۴۱
حلال ویژه
۳۰۶ بازدید . ۶ ماه پیش
اسید استئاریک ۰۲:۲۲
اسید استئاریک
۳۰۰ بازدید . ۷ ماه پیش
اسید فرمیک ۰۳:۱۴
اسید فرمیک
۲۷۵ بازدید . ۷ ماه پیش
بایوساید ۰۳:۰۹
بایوساید
۲۷۵ بازدید . ۷ ماه پیش

پتروشیمی

آتش‌ سوزی در پتروشیمی امیرکبیر ۰۰:۱۹
حلال ویژه ۰۲:۴۱
حلال ویژه
۳۰۶ بازدید . ۶ ماه پیش
استون ۰۲:۴۶
استون
۳۱۳ بازدید . ۶ ماه پیش
نیترات سدیم ۰۲:۴۳
نیترات سدیم
۲۴۵ بازدید . ۷ ماه پیش
سدیم آلومینات ۰۲:۴۰
سدیم آلومینات
۲۵۶ بازدید . ۷ ماه پیش
اسید سولفونیک ۰۲:۴۸
اسید سولفونیک
۳۱۳ بازدید . ۷ ماه پیش
سود مایع ۰۲:۳۲
سود مایع
۲۵۵ بازدید . ۷ ماه پیش
هیدروکسید سدیم ۰۱:۴۵
هیدروکسید سدیم
۲۶۹ بازدید . ۷ ماه پیش
اسید استیک ۰۳:۰۶
اسید استیک
۲۶۶ بازدید . ۷ ماه پیش
اسید سولفوریک ۰۳:۳۵
اسید سولفوریک
۳۴۳ بازدید . ۷ ماه پیش
اسید فرمیک ۰۳:۱۴
اسید فرمیک
۲۷۵ بازدید . ۷ ماه پیش
سولفات آهن ۰۲:۴۰
سولفات آهن
۲۴۴ بازدید . ۷ ماه پیش
سولفات آهن ۰۲:۴۰
سولفات آهن
۲۴۴ بازدید . ۷ ماه پیش
مورفولین ۰۳:۱۱
مورفولین
۲۷۲ بازدید . ۷ ماه پیش
اسید استئاریک ۰۲:۲۲
اسید استئاریک
۳۰۰ بازدید . ۷ ماه پیش
ایزوتیازولین ۰۲:۵۴
ایزوتیازولین
۲۷۲ بازدید . ۷ ماه پیش
بایوساید ۰۳:۰۹
بایوساید
۲۷۵ بازدید . ۷ ماه پیش
پلی الکترولیت ۰۲:۱۰
پلی الکترولیت
۳۱۹ بازدید . ۷ ماه پیش
ضد کف الکلی ۰۱:۵۴
ضد کف الکلی
۲۴۵ بازدید . ۷ ماه پیش
ضد کف سیلیکونی ۰۴:۱۴
ضد کف سیلیکونی
۲۳۳ بازدید . ۷ ماه پیش
آتش‌ سوزی در پتروشیمی خارک ۰۰:۱۷
سقوط دکل حفاری امروز ۰۰:۲۰
سقوط دکل حفاری امروز
۳۴۱ بازدید . ۳ سال پیش