جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
اسید استیک ۰۳:۰۶
اسید استیک
۵.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
حلال ویژه ۰۲:۴۱
حلال ویژه
۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
ضد کف الکلی ۰۱:۵۴
ضد کف الکلی
۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آب اکسیژنه ۰۳:۴۴
آب اکسیژنه
۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اسید سولفوریک ۰۳:۳۵
اسید سولفوریک
۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اسید فرمیک ۰۳:۱۴
اسید فرمیک
۱.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اسید سولفونیک ۰۲:۴۸
اسید سولفونیک
۱.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
ضد کف غیر سیلیکونی ۰۱:۴۹
ضد کف غیر سیلیکونی
۱.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سود مایع ۰۲:۳۲
سود مایع
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اسید استئاریک ۰۲:۲۲
اسید استئاریک
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سولفات آهن ۰۲:۴۰
سولفات آهن
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سولفات آهن ۰۲:۴۰
سولفات آهن
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش

ماده شیمیایی

زایلین ۰۳:۵۶
زایلین
۷۱۵ بازدید . ۲ سال پیش
حلال ویژه ۰۲:۴۱
حلال ویژه
۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
استون ۰۲:۴۶
استون
۱.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
نیترات سدیم ۰۲:۴۳
نیترات سدیم
۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سدیم آلومینات ۰۲:۴۰
سدیم آلومینات
۷۵۹ بازدید . ۲ سال پیش
اسید سولفونیک ۰۲:۴۸
اسید سولفونیک
۱.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سود مایع ۰۲:۳۲
سود مایع
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
هیدروکسید سدیم ۰۱:۴۵
هیدروکسید سدیم
۸۲۳ بازدید . ۲ سال پیش
اسید استیک ۰۳:۰۶
اسید استیک
۵.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اسید سولفوریک ۰۳:۳۵
اسید سولفوریک
۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اسید فرمیک ۰۳:۱۴
اسید فرمیک
۱.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سولفات آهن ۰۲:۴۰
سولفات آهن
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سولفات آهن ۰۲:۴۰
سولفات آهن
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
مورفولین ۰۳:۱۱
مورفولین
۵۹۶ بازدید . ۲ سال پیش
اسید استئاریک ۰۲:۲۲
اسید استئاریک
۱.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
تولوئن ۰۲:۳۲
تولوئن
۵۰۱ بازدید . ۲ سال پیش
گلوکونات سدیم ۰۲:۵۰
گلوکونات سدیم
۷۱۰ بازدید . ۲ سال پیش
نیتریت سدیم ۰۲:۵۳
نیتریت سدیم
۵۸۷ بازدید . ۲ سال پیش
آب اکسیژنه ۰۳:۴۴
آب اکسیژنه
۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
ایزوتیازولین ۰۲:۵۴
ایزوتیازولین
۶۲۹ بازدید . ۲ سال پیش
بایوساید ۰۳:۰۹
بایوساید
۵۵۶ بازدید . ۲ سال پیش
پلی الکترولیت ۰۲:۱۰
پلی الکترولیت
۷۱۸ بازدید . ۲ سال پیش
ضد کف الکلی ۰۱:۵۴
ضد کف الکلی
۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
ضد کف غیر سیلیکونی ۰۱:۴۹
ضد کف غیر سیلیکونی
۱.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش