جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
اصول ایمنی در آزمایشگاه ۰۲:۱۳
اصول ایمنی در آزمایشگاه
۲۴۴ بازدید . ۷ ماه پیش
اصول انجام تکنیک PCR ۰۱:۵۲
اصول انجام تکنیک PCR
۲۱۲ بازدید . ۶ ماه پیش
کاربرد مهندسی ژنتیک در داروسازی ۰۴:۱۵
کاربرد مهندسی ژنتیک در داروسازی
۲۱۱ بازدید . ۷ ماه پیش
موسسه آزمایشگاهی و تحقیقاتی آرشا دانش ۰۰:۵۸
آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک ۰۱:۵۴
آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک
۱۸۱ بازدید . ۷ ماه پیش
استخراج DNA ۰۱:۵۱
استخراج DNA
۱۷۷ بازدید . ۷ ماه پیش
آرشا دانش پارسه ۰۱:۱۵
آرشا دانش پارسه
۱۶۹ بازدید . ۵ ماه پیش
مشکلات فنی در PCR ۰۱:۵۵
مشکلات فنی در PCR
۱۶۲ بازدید . ۶ ماه پیش
تکنیک الکتروفورز Electrophoresis ۰۱:۳۱
تکنیک الکتروفورز Electrophoresis
۱۶۱ بازدید . ۶ ماه پیش
انواع الکتروفورز Electrophoresis ۰۲:۲۵
انواع الکتروفورز Electrophoresis
۱۴۶ بازدید . ۶ ماه پیش
مشکلات الکتروفورز ۰۱:۵۰
مشکلات الکتروفورز
۱۴۳ بازدید . ۶ ماه پیش

آرشا دانش

مدرسه بهاره آرشا دانش ۰۲:۱۷
مدرسه بهاره آرشا دانش
۶۸ بازدید . ۳ ماه پیش
آرشا دانش پارسه ۰۱:۱۵
آرشا دانش پارسه
۱۶۹ بازدید . ۵ ماه پیش
مشکلات الکتروفورز ۰۱:۵۰
مشکلات الکتروفورز
۱۴۳ بازدید . ۶ ماه پیش
انواع الکتروفورز Electrophoresis ۰۲:۲۵
تکنیک الکتروفورز Electrophoresis ۰۱:۳۱
مشکلات فنی در PCR ۰۱:۵۵
مشکلات فنی در PCR
۱۶۲ بازدید . ۶ ماه پیش
اصول انجام تکنیک PCR ۰۱:۵۲
اصول انجام تکنیک PCR
۲۱۲ بازدید . ۶ ماه پیش
استخراج DNA ۰۱:۵۱
استخراج DNA
۱۷۷ بازدید . ۷ ماه پیش
اصول ایمنی در آزمایشگاه ۰۲:۱۳
اصول ایمنی در آزمایشگاه
۲۴۴ بازدید . ۷ ماه پیش
آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک ۰۱:۵۴