جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

انواع الکتروفورز Electrophoresis

۴ ماه پیش
۱۰۹
الکتروفورز به دو شکل افقی و عمودی انجام می‌گیرد. هر کدام از این دو نوع مصارف خاص خود را دارند. یکی از تفاوت‌های بین این دو نوع الکتروفورز جهت قرارگیری ژل است، به طوری که در الکتروفورز افقی ژل به صورت افقی در محیط بافر قرار می‌گیرد، اما در الکتروفورز عمودی ژل به صورت عمودی و درون محفظه الکتروفورز قرار گرفته است و به طور کامل با بافر در تماس نیست. ژل مورد استفاده در الکتروفورز افقی ژل آگاروز است و در الکتروفورز عمودی از ژل پلی‌آکریلامید استفاده می‌شود. در تهیه آکریلامید، اکسیژن برای پلیمریزه شدن به عنوان یک مهارکننده عمل می‌کند، به همین دلیل از این ژل در الکتروفورز افقی (که ژل در معرض اکسیژن هوا قرار می‌گیرد) نمی‌توان استفاده کرد.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.arshadanesh.ir مراجعه نمایید.