جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
حمید باکری ۰۲:۱۸
حمید باکری
۲۳۶ بازدید . ۴ ماه پیش
اولین چاپخانه رسمی ایران ۰۱:۵۳
اولین چاپخانه رسمی ایران
۲۲۲ بازدید . ۴ ماه پیش
روباه و زاغ ( تولکو و قارغا) ۰۲:۲۷
روباه و زاغ ( تولکو و قارغا)
۲۱۹ بازدید . ۴ ماه پیش
معرفی باریش سسی ۰۱:۰۰
معرفی باریش سسی
۱۵۲ بازدید . ۴ ماه پیش
جواب "نه" شهریار به فرح پهلوی ۰۱:۳۰
جواب "نه" شهریار به فرح پهلوی
۱۲۲ بازدید . ۴ ماه پیش
بالا زر خانیم ۰۲:۱۴
بالا زر خانیم
۱۰۸ بازدید . ۴ ماه پیش
پدر فارابی ۰۱:۳۵
پدر فارابی
۹۴ بازدید . ۴ ماه پیش
پست صحنه کلیبهای باریش سسی ۰۱:۰۰
پست صحنه کلیبهای باریش سسی
۸۰ بازدید . ۴ ماه پیش
پروین اعتصامی ۰۲:۴۰
پروین اعتصامی
۷۹ بازدید . ۴ ماه پیش
پنجره خانه های قدیمی قاجار ۰۱:۰۰
پنجره خانه های قدیمی قاجار
۷۵ بازدید . ۴ ماه پیش
هشت بهشت تبریز - هشت دروازه تبریز ۰۱:۲۳

دوبله ترکی

پست صحنه کلیبهای باریش سسی ۰۱:۰۰
معرفی باریش سسی ۰۱:۰۰
معرفی باریش سسی
۱۵۲ بازدید . ۴ ماه پیش
اولین چاپخانه رسمی ایران ۰۱:۵۳
اولین چاپخانه رسمی ایران
۲۲۲ بازدید . ۴ ماه پیش
حمید باکری ۰۲:۱۸
حمید باکری
۲۳۶ بازدید . ۴ ماه پیش
حسن پادشاه میدانی ۰۲:۱۸
حسن پادشاه میدانی
۶۹ بازدید . ۴ ماه پیش
باکو - ماکو ۰۱:۰۰
باکو - ماکو
۱۷ بازدید . ۴ ماه پیش
مارکوپولو در تبریز ۰۱:۲۸
مارکوپولو در تبریز
۱۶ بازدید . ۴ ماه پیش
پنجره خانه های قدیمی قاجار ۰۱:۰۰
 قاراداغ آذربایجان ۰۱:۰۰
قاراداغ آذربایجان
۳۸ بازدید . ۴ ماه پیش
قاشق بشقاب ۰۰:۵۶
قاشق بشقاب
۴۳ بازدید . ۴ ماه پیش
قمقمه کلمه سی ۰۱:۳۷
قمقمه کلمه سی
۳۵ بازدید . ۴ ماه پیش
جواب "نه" شهریار به فرح پهلوی ۰۱:۳۰
آب در ترکی ۰۱:۰۰
آب در ترکی
۱۴ بازدید . ۴ ماه پیش
شگفت انگیزان2( سوپر قهرمانلا2) ۰۱:۰۰
تکاب شهری-تیکان تپه ۰۱:۰۰
تکاب شهری-تیکان تپه
۷ بازدید . ۴ ماه پیش
جهان پهلوان تختی ۰۱:۲۱
جهان پهلوان تختی
۳۳ بازدید . ۴ ماه پیش