جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

معرفی دوره راهنمای دستیابی به غیر ممکن ها

۱ هفته پیش
۱۷
دلیل نامگذاری این دوره : سالیان قبل یعنی ۱۷ سال پیش زمانی که بسیاری از آموزش های مرسوم امروزه وجود نداشتند و دوره هایی که امروزه در خصوص موفقیت، قانون جذب ، افزایش درآمد و .... آن زمان هیچ کدام نبودند در زندگی ام اتفاقی افتاد که یک هدف غیر ممکن برایم به نحوه ای خاص و در نگاه مرسوم عجیب، ممکن شد.