جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کتاب صوتی تطابق- تیم هارفورد

۱ سال پیش
۱,۶۹۸
کتاب صوتی تطابق- تیم هارفورد ⬅️یکی از بهترین کتاب هایی که به عمیق ترین مشکلات جهان و بشر نگاهی ریشه ای داشته است. ⬅️⬅️تیم هارفورد اعتقاد دارد در مواجهه با هر نوع چالش به جای چشم دوختن به دهان و دلخوش کردن به اقدامات رهبران، باید از اصل تطابق استفاده کنیم. ⬅️⬅️⬅️راه حل های آماده و توصیه های نخ نمای تخصصی دیگر نسخه مناسب مشکلات در هم تنیده و پیچیده امروز نیست. ✳️هارفورد با استفاده از علوم مختلفی همانند روانشناسی، زیست شناسی تکاملی، انسان شناسی،فیزیک و اقتصاد، آزمون و خطای انطباق پذیر را پیشنهاد می دهد. ⬅️⬅️⬅️⬅️گوش دادن به این کتاب ایده های بسیار جالبی را برای نگریستن به دنیا و اتفاقات جوامع در مقیاس بزرگ در اختیار می گذارد و دیدگاه شما را تازه می سازد. 🎤🎧با صدای: یاسین ولی نژاد