جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
کتاب صوتی تفکر در سطحی بالاتر ۰۵:۵۷
کتاب صوتی تفکر در سطحی بالاتر
۶۳ بازدید . ۳ ماه پیش
کلمات جادویی – تیم دیوید ۰۴:۵۸
کلمات جادویی – تیم دیوید
۵۳ بازدید . ۳ ماه پیش
کتاب صوتی قضاوت زدایی-  گابریل برن استین ۰۲:۴۵
کتاب صوتی در سوم - الکس بنایان ۰۵:۴۷
کتاب صوتی در سوم - الکس بنایان
۴۸ بازدید . ۳ ماه پیش
مهارت های مذاکره کریس کرافت ۰۱:۴۸
مهارت های مذاکره کریس کرافت
۴۵ بازدید . ۳ ماه پیش
برنامه ریزی برای بازنشستگی-جین برت ۰۱:۴۴
دوره رشد بازاریابی سیستماتیک- جان جنس ۰۱:۳۳

شادن پژواک

داستان روز " فقط یک بار دیگر" ۰۳:۴۲
ویدیوی عبور از موانع- جف گویینز ۰۰:۵۹
ویدیوی اصول کارآفرینی- جف هافمن ۰۰:۵۹
داستان روز  "علف ها" ۰۲:۳۰
داستان روز "علف ها"
۱۹ بازدید . ۱ هفته پیش
داستان روز "درباره شجاعت" ۰۲:۲۰
داستان روز "درباره شجاعت"
۱۰ بازدید . ۲ هفته پیش
داستان روز "تشویق" ۰۱:۵۷
داستان روز "تشویق"
۱۲ بازدید . ۲ هفته پیش
ویدیوی چرخه نوآوری- تینا سیلیگ ۰۰:۵۹
داستان روز - "از خودت شروع کن" ۰۱:۵۸
ویدیوی توسعه جهانی- پیتر تیل ۰۰:۵۹
داستان روز - " صبحانه با یک دوست" ۰۶:۳۷
داستان روز - " اول انسان ها" ۰۶:۱۳
داستان روز - " اول انسان ها"
۱۸ بازدید . ۳ هفته پیش
Falsafe Zendegi ۰۴:۵۸
Falsafe Zendegi
۱۰ بازدید . ۳ هفته پیش
ویدیوی روابط هدفمند- ری دالیو ۰۰:۵۹
داستان روز - امی گراهام ۰۵:۳۳
داستان روز - امی گراهام
۱۰ بازدید . ۳ هفته پیش