جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

معجزه چه زمانی اتفاق می افتد

۱۱ ماه پیش
۲۴۴
معجزه چیست؟ آیا معجزه خیال و دروغ است؟ یا اگر اینگونه نباشد از زندگی ما دور است؟ معجزه در تمام زندگی ما می تواند اتفاق بیفتد، همانگونه که برای من اتفاق افتاد.