جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تمرکز بر زندگی - ویکتوریا اوستین

۲ سال پیش
۷۵۶
تمرکز بر زندگی - ویکتوریا اوستین از زمان حال لذت ببرید همه ما در گذشته لکه‌های سیاهی داریم که ما را ناراحت میکنند. کمبودها و نداشتها یمان را میبینیم؛ ولی انهمه چیزهای زیبا و نعمت های خداوند را نمی بینیم بعضی وقتها کوچکترین چیزها، میتونند ما را عصبانی کنند، چیزهایی که در زندگی اصلاً اهمیت ندارد. نیاز نیست همه‌چیز بی‌نقص باشد تا از زندگی‌تان لذت ببرید. از زیبایی‌ها و لذت‌هایی که خداوند دراختیارمان قرارداده بهرمند شویم. زیباییِ همین لحظه. به نقاط ضعف نگاه نکنید. بیایید کل زندگی را ببینید و خاطراتی ثبت کنیم که بقیه عمرمان از ان لذت ببریم.