جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

10 قانون موفقیت جول اوستین

۲ سال پیش
۷۲۳
جول آستین واعظ آمریکایی،مجری تلویزیونی و نویسنده است.او مدیر سابق یکی از معروفترین و بزرگترین کلیساهای امریکاست.او تا به حال ۷ کتاب پرفروش منتشر کرده که به زبانهای مختلف ترجمه شده اند. هرچیزی که امروز با ما همراه است،خودمان به زندگیمان دعوت کردیم. کلمات مثل دانه هستند وقتی شروع به صحبت میکنید،به ان چه که داری حرف میزنی زندگی میبخشید. ما با نا امیدی و موانع مختلف روبرو شدیم.زندگی همین است .ولی به جای اینکه به درد و رنج و نا امیدی فکر کنیم، رویاهایمان را به خاطر بیاوریم،به یاد بیاریم که خدا چه قولی به ما داده است .خداوند می فرماید که وقتی بهت قول دادم پس انجامش میدهم،و به زودی برای تو اتفاق میافتد.اگر تو کاری که باید انجام شود را انجام بدهی و به باور برسی،و شور و اشتیاقت را دوباره برگردانی،خداوند اون چیزی که تو فکر میکنی مرده و از دست رفت است را دوباره برایتان زنده میکند.