جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تکنیک مهم وپرکاربرد درکنترل خشم، استرس و مهارت «نه» گفتن (1)

۳ سال پیش
۳۱۱
- وقتی فرد در موقعیتی ، از او پرسشی می کنند ، در ابتدا استرس او را فرا می گیرد و به عبارتی دستپاچه می شود ، و نمی تواند سریع تمرکز کند و جواب آن سوال را که یقینا می داند پاسخ دهد ، در این شرایط باید زمان را به نفع خود بخرد و با مطرح کردن سوالات و جملاتی برای چند لحظه ، فرد مقابل را مشغول کند ، تا پاسخ اصلی را بتواند در ذهن جمع بندی بکند ، این شیوه ( معطل کردن برای چند لحظه) هم در استرس و هم در کنترل خشم و همچنین در مهارت نه گفتن بسیار مفید و تاثیر گذار می باشد.