جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

واکنش شکر با سولفوریک اسید _ chem infinity

۳ سال پیش
۲۲۰
واکنش سولفوریک اسید و شکر : در این واکنش شکر هیدراته شده و کربن آن باقی می ماند