جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
شایعه! کاری از خلیل علیزاده ۰۰:۵۲
شایعه! کاری از خلیل علیزاده
۵.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اسید استیک ۰۳:۰۶
اسید استیک
۵.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
تبدیل انرژی شیمیایی لیمو به انرژی الکتریکی ۰۳:۰۱
حلال ویژه ۰۲:۴۱
حلال ویژه
۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
نمونه تدریس استاد وندایی ۰۵:۲۲
نمونه تدریس استاد وندایی
۳.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سینتیک فرمول و محاسبه ۱۹:۴۲
سینتیک فرمول و محاسبه
۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ضد کف الکلی ۰۱:۵۴
ضد کف الکلی
۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آب اکسیژنه ۰۳:۴۴
آب اکسیژنه
۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش
اینا دیگه اشتباه کنن رسوایی به خدا ببینین ۰۱:۱۱
واکنش شکر با سولفوریک اسید _ chem infinity ۰۰:۵۲
واکنش شکر با سولفوریک اسید _ chem infinity
۲.۵ هزار بازدید . ۶ سال پیش

شیمی

عملکرد رزین تبادل یونی ۰۱:۵۰
عملکرد رزین تبادل یونی
۱۸۷ بازدید . ۶ ماه پیش
شیمی دوازدهم نهایی جلسه دو ۳۸:۰۵
شیمی دوازدهم11.30 ۱:۰۱:۰۷
شیمی دوازدهم11.30
۳۴۳ بازدید . ۱ سال پیش
استو و واکنش نویسی ۲:۰۵:۳۰
استو و واکنش نویسی
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نمونه تدریس استاد وندایی ۰۵:۲۲
نمونه تدریس استاد وندایی
۳.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
هس ۲۶:۴۴
هس
۳۲۷ بازدید . ۱ سال پیش
سینتیک نمودار ۱۳:۲۴
سینتیک نمودار
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سسینتیک مسائل ۲۶:۳۶
سسینتیک مسائل
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
گروهی ۵۳:۵۴
گروهی
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مجاسبه انتالپی استاندارد سوختن ۱۵:۳۵
انتالپی استاندارد پیوند_تدریس_ ۰۷:۰۹
انتالپی استاندارد سوختن ۱۵:۱۱
انتالپی استاندارد سوختن
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سینتیک فرمول و محاسبه ۱۹:۴۲
سینتیک فرمول و محاسبه
۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سینتیک قسمت 1 ۱۵:۱۵
سینتیک قسمت 1
۵۳۹ بازدید . ۱ سال پیش
استوکیومتری درصد خلوص ۳۹:۰۴
استوکیومتری درصد خلوص
۸۴۳ بازدید . ۱ سال پیش
استوکیومتری قسمت یک ۰۹:۳۹
استوکیومتری قسمت یک
۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
فصل سه کتاب قسمت یک ۲۲:۳۲
فصل سه کتاب قسمت یک
۷۵۲ بازدید . ۱ سال پیش