جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
تولید آمونیاک به روش هابر ۰۲:۳۲
تولید آمونیاک به روش هابر
۱.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
شایعه! کاری از خلیل علیزاده ۰۰:۵۲
شایعه! کاری از خلیل علیزاده
۴۵۳ بازدید . ۱۰ ماه پیش
واکنش شکر با سولفوریک اسید _ chem infinity ۰۰:۵۲
استوکیومتری قسمت یک ۰۹:۳۹
استوکیومتری قسمت یک
۳۶۷ بازدید . ۲ ماه پیش
اسید سولفوریک ۰۳:۳۵
اسید سولفوریک
۳۴۳ بازدید . ۷ ماه پیش
پلی الکترولیت ۰۲:۱۰
پلی الکترولیت
۳۱۹ بازدید . ۷ ماه پیش
اسید سولفونیک ۰۲:۴۸
اسید سولفونیک
۳۱۳ بازدید . ۷ ماه پیش
استون ۰۲:۴۶
استون
۳۱۳ بازدید . ۶ ماه پیش
حلال ویژه ۰۲:۴۱
حلال ویژه
۳۰۶ بازدید . ۶ ماه پیش
اسید استئاریک ۰۲:۲۲
اسید استئاریک
۳۰۰ بازدید . ۷ ماه پیش

شیمی

شیمی دهم جلسه دوم 04.29 ۱:۴۰:۰۵
شیمی دهم جلسه دوم 04.29
۱۰ بازدید . ۲ روز پیش
شیمی دهم جلسه اول 04.22 ۱:۱۱:۰۲
شیمی دهم جلسه اول 04.22
۰ بازدید . ۱ هفته پیش
شیمی یازدهم جلسه اول 04.22 ۱:۱۳:۲۷
نمونه تدریس استاد وندایی ۰۵:۲۲
هس ۲۶:۴۴
هس
۷۹ بازدید . ۱ ماه پیش
سینتیک نمودار ۱۳:۲۴
سینتیک نمودار
۶۷ بازدید . ۱ ماه پیش
سسینتیک مسائل ۲۶:۳۶
سسینتیک مسائل
۹۳ بازدید . ۱ ماه پیش
گروهی ۵۳:۵۴
گروهی
۶۴ بازدید . ۱ ماه پیش
مجاسبه انتالپی استاندارد سوختن ۱۵:۳۵
انتالپی استاندارد پیوند_تدریس_ ۰۷:۰۹
انتالپی استاندارد سوختن ۱۵:۱۱
انتالپی استاندارد سوختن
۱۱۸ بازدید . ۲ ماه پیش
سینتیک فرمول و محاسبه ۱۹:۴۲
سینتیک فرمول و محاسبه
۱۶۷ بازدید . ۲ ماه پیش
سینتیک قسمت 1 ۱۵:۱۵
سینتیک قسمت 1
۱۶۱ بازدید . ۲ ماه پیش
استوکیومتری درصد خلوص ۳۹:۰۴
استوکیومتری درصد خلوص
۱۵۱ بازدید . ۲ ماه پیش
استوکیومتری قسمت یک ۰۹:۳۹
استوکیومتری قسمت یک
۳۶۷ بازدید . ۲ ماه پیش
فصل سه کتاب قسمت یک ۲۲:۳۲
فصل سه کتاب قسمت یک
۱۰۵ بازدید . ۳ ماه پیش
موزانه سوختن ترکیبات الی ۱۷:۳۶
موزانه سوختن ترکیبات الی
۱۴۷ بازدید . ۳ ماه پیش
فصل یک یازدهم  واکنش نیسی کتاب ۲۲:۰۸
آزمایش شیمی آب نامرئی ! ۰۰:۳۲
حلال ویژه ۰۲:۴۱
حلال ویژه
۳۰۶ بازدید . ۶ ماه پیش
استون ۰۲:۴۶
استون
۳۱۳ بازدید . ۶ ماه پیش
نیترات سدیم ۰۲:۴۳
نیترات سدیم
۲۴۵ بازدید . ۷ ماه پیش