جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

دقت سونوگرافی آنومالی در بارداری

۱ روز پیش
۰
سونوگرافی آنومالی یکی از روش های نوین در عرضه رادیولوژی است که به کمک آن می توان دیدی تازه نسبت به ابعاد مختلف مراقبت های دوران بارداری پیدا کرد.