جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دلایل نیاز به سونوگرافی پستان ۰۲:۰۴
دلایل نیاز به سونوگرافی پستان
۳۷.۹ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
تفاوت های ماموگرافی و سونوگرافی ۰۳:۲۶
تفاوت های ماموگرافی و سونوگرافی
۳۴.۹ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
دقت سونوگرافی آنومالی در بارداری ۰۲:۱۶
دقت سونوگرافی آنومالی در بارداری
۳۲.۸ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
فرق سونوگرافی NT نرمال و غیر نرمال ۰۲:۲۵
فرق سونوگرافی NT نرمال و غیر نرمال
۲۸.۹ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
سونوگرافی بهتره یا ماموگرافی ۰۲:۰۸
سونوگرافی بهتره یا ماموگرافی
۲۶.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
ماموگرافی دقیق تر است یا سونوگرافی؟ ۰۲:۲۹
ماموگرافی دقیق تر است یا سونوگرافی؟
۲۵.۷ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
سونوگرافی بچه فیل آسیایی را تماشا کنید ۰۰:۲۹
سونوگرافی بچه فیل آسیایی را تماشا کنید
۴.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
چرا باید اکوی قلب جنین انجام دهیم؟ ۰۲:۰۱
چرا باید اکوی قلب جنین انجام دهیم؟
۴.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
سونوگرافی کامل بارداری ۰۴:۳۶
سونوگرافی کامل بارداری
۴.۱ هزار بازدید . ۵ سال پیش
ابزارهای تشخیص سرطان پستان ۰۱:۵۱
ابزارهای تشخیص سرطان پستان
۴.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش

سونوگرافی

آموزش سونوگرافی ultrasound ۰۲:۲۴
آموزش سونوگرافی ultrasound
۲۷ بازدید . ۱ ماه پیش
سونوگرافی های دوران بارداری ۰۳:۴۳
سونوگرافی های دوران بارداری
۳ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
دلایل نیاز به سونوگرافی پستان ۰۲:۰۴
دلایل نیاز به سونوگرافی پستان
۳۷.۹ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
تفاوت های ماموگرافی و سونوگرافی ۰۳:۲۶
تفاوت های ماموگرافی و سونوگرافی
۳۴.۹ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
بهترین مرکز سونوگرافی در تهران ۰۰:۳۴
بهترین مرکز سونوگرافی در تهران ۰۰:۳۴
فرق سونوگرافی NT نرمال و غیر نرمال ۰۲:۲۵
فرق سونوگرافی NT نرمال و غیر نرمال
۲۸.۹ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
سونوگرافی بارداری ۰۱:۰۷
سونوگرافی بارداری
۱۷۹ بازدید . ۸ ماه پیش
سونوگرافی NT چیست؟ ۰۰:۴۶
سونوگرافی NT چیست؟
۱۷۸ بازدید . ۸ ماه پیش
دقت سونوگرافی آنومالی در بارداری ۰۲:۱۶
دقت سونوگرافی آنومالی در بارداری
۳۲.۸ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
ماموگرافی دقیق تر است یا سونوگرافی؟ ۰۲:۲۹
ماموگرافی دقیق تر است یا سونوگرافی؟
۲۵.۷ هزار بازدید . ۱۰ ماه پیش
سونوگرافی بهتره یا ماموگرافی ۰۲:۰۸
سونوگرافی بهتره یا ماموگرافی
۲۶.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
همانژیوم کبدی چیست؟ ۰۰:۴۳
همانژیوم کبدی چیست؟
۱.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
چرا باید از سمت چپ بخوابیم؟ ۰۰:۳۶
چرا باید از سمت چپ بخوابیم؟
۱.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
راه های کاهش درد قاعدگی ۰۰:۴۵
راه های کاهش درد قاعدگی
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
راه‌های جلوگیری از سکته قلبی ۰۳:۱۳
راه‌های جلوگیری از سکته قلبی
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ماموگرافی دکترهدایی ۰۰:۱۶
ماموگرافی دکترهدایی
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سونوگرافی لگن ۰۱:۲۶
سونوگرافی لگن
۶۷۲ بازدید . ۱ سال پیش
سونوگرافی بچه فیل آسیایی را تماشا کنید ۰۰:۲۹
چرا باید اکوی قلب جنین انجام دهیم؟ ۰۲:۰۱