جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اول مشتریتو بشناس بعد بهش بفروش - وحید کریمی

۲ هفته پیش
۱۱
برای فروش محصولت نباید با همه مشتری ها یکسان برخورد کنی . در این ویدئو استاد کریمی توضیح داده اند. http://vahidkarimi.com