جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
چطور نوآوری کنیم ؟ _ وحید کریمی ۰۱:۲۹
چطور نوآوری کنیم ؟ _ وحید کریمی
۱.۷ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
قانون پنج ثانیه _ وحید کریمی ۰۱:۰۰
قانون پنج ثانیه _ وحید کریمی
۱.۵ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
غلبه بر عادت به تعویق انداختن کارها - وحید کریمی ۰۰:۵۲
داستان جذاب پیرمرد و الاغ _ وحید کریمی ۰۱:۰۰
داستان جذاب پیرمرد و الاغ _ وحید کریمی
۱.۳ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
ناشنوا باش _ وحید کریمی ۰۲:۴۹
ناشنوا باش _ وحید کریمی
۱.۲ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
شما فرد خوشحالی هستید _ وحید کریمی ۰۱:۰۰
شما فرد خوشحالی هستید _ وحید کریمی
۱.۲ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
چهار تمرین خودشناسی _ وحید کریمی ۰۰:۵۹
چهار تمرین خودشناسی _ وحید کریمی
۱.۲ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
لطفا لبخند بزنید _ وحید کریمی ۰۱:۰۰
لطفا لبخند بزنید _ وحید کریمی
۱.۲ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
راز درخت بامبو _ وحید کریمی ۰۱:۰۰
راز درخت بامبو _ وحید کریمی
۱.۲ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
تقویت خویشتن داری _ وحید کریمی ۰۰:۵۸
تقویت خویشتن داری _ وحید کریمی
۱.۱ هزار بازدید . ۲ ماه پیش
سه دلیل به تعویق انداختن کارها _ وحید کریمی ۰۱:۰۴
دیوانه باش و موفق شو _ وحید کریمی ۰۴:۳۱
دیوانه باش و موفق شو _ وحید کریمی
۱.۱ هزار بازدید . ۲ ماه پیش

بیزینس کوچینگ فردی

عقاب _ وحید کریمی ۰۱:۵۹
عزت نفس _ وحید کریمی ۰۱:۰۰