جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ناشنوا باش _ وحید کریمی

۴ هفته پیش
۳۹۶
وقتی در مسیر رسیدن به هدفت هستی زود دلسرد نشو و جا نزن و بدون که قطعا به هدفت میرسی . https://vahidkarimi.com