جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مدل اتمی رادرفورد...

۵ ماه پیش
۱۵۳
فیزیک دهم فصل یک توضیح مدل اتمی رادرفورد از نظر ساختار برای تماشای ادامه کانال را دنبال کنید