جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
موجودی عجیب!!!!! ۰۱:۳۰
موجودی عجیب!!!!!
۲۳.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
ساخت خازن ۰۲:۱۱
ساخت خازن
۱۹.۴ هزار بازدید . ۶ سال پیش
حرکت عجیب الکترون ۰۲:۰۰
حرکت عجیب الکترون
۱۶.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
انرژی عجیب طبیعت ۰۲:۵۹
انرژی عجیب طبیعت
۱۶.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
عظمت دنیا!(حتما ببینید) ۰۴:۰۹
عظمت دنیا!(حتما ببینید)
۱۴.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
جهان شگفت انگیز ۰۱:۱۹
جهان شگفت انگیز
۱۳.۶ هزار بازدید . ۳ سال پیش
بیگ بنگ(حتما ببینید) ۰۰:۵۹
بیگ بنگ(حتما ببینید)
۹.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
صوت چیست؟ ۰۱:۲۷
صوت چیست؟
۸.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
انگیزشی(حتماً ببینید) ۰۰:۵۹
انگیزشی(حتماً ببینید)
۸.۲ هزار بازدید . ۲ سال پیش
آزمایش اصل برنولی ۰۲:۰۶
آزمایش اصل برنولی
۷ هزار بازدید . ۶ سال پیش
استیون هاوکینگ: داستان همه چیز ۱:۲۶:۳۵
استیون هاوکینگ: داستان همه چیز
۶.۵ هزار بازدید . ۶ سال پیش
بررسی فیزیک خیلی سبز ۰۶:۵۵
بررسی فیزیک خیلی سبز
۶.۳ هزار بازدید . ۲ سال پیش

فیزیک

غلبه بر جاذبه ۰۰:۱۴
غلبه بر جاذبه
۳۰۳ بازدید . ۲ ماه پیش
بریده آموزش استاتیک فصل ششم ۱۵:۰۸
بریده آموزش استاتیک فصل پنجم ۱۵:۳۲
بریده آموزش استاتیک فصل چهارم ۱۵:۴۰
بریده آموزش استاتیک فصل سوم ۱۳:۰۹
بریده آموزش استاتیک فصل دوم ۱۸:۰۸
بریده آموزش استاتیک فصل اول ۱۵:۵۵
پروژه سرکاری بشر-بشقاب پرنده ۰۵:۵۰
دروغی به نام بشقاب پرنده ۰۵:۵۰
دروغی به نام بشقاب پرنده
۱۳۵ بازدید . ۳ ماه پیش
قیمت شهاب سنگ ۰۱:۵۷
قیمت شهاب سنگ
۴.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
شعور طبیعت! ۰۱:۵۴
شعور طبیعت!
۳.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
انرژی عجیب طبیعت ۰۲:۵۹
انرژی عجیب طبیعت
۱۶.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سیاره ی مشتری عجیب ۰۱:۵۲
سیاره ی مشتری عجیب
۳.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
حرکت عجیب الکترون ۰۲:۰۰
حرکت عجیب الکترون
۱۶.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بیگ بنگ(حتما ببینید) ۰۰:۵۹
بیگ بنگ(حتما ببینید)
۹.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
زمین مسطح یا کروی؟ ۰۶:۳۸
زمین مسطح یا کروی؟
۴.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
قمر بد بوی مشتری ۰۲:۱۸
قمر بد بوی مشتری
۲.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش