جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تفاوت سونوگرافی دو بعدی، سه بعدی و چهار بعدی

۱ هفته پیش
۳۸۰
سونوگرافی در کل استفاده از امواج ماوراصوت است که توسط دستگاهی به نام پروب به بدن بیمار گذرانده میشود و انعکاس آن به صورت تصویر روی مانیتور ظاهر میشود. سونوگرافی ها معمولا شکمی هستند و دو بعدی، که ما تصویر را خاکستری رنگ میبینیم. در سونوگرافی دو بعدی عمق بدن بررسی میشود. تفاوت سونوگرافی دو بعدی و سه بعدی این است که در سونوگرافی سه بعدی ما شکل حجمی را میتوانیم بررسی کنیم. به طور عمده برای بررسی صورت جنین، ستون فقرات و ناهنجاری های بدن استفاده میشود. سونوگرافی چهار بعدی در واقع همان سونوگرافی سه بعدی است که حرکت دارد و ما میتوانیم حرکت جنین را هم بررسی کنیم.