جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
سونوگرافی چهار بعدی هفته هفتم بارداری ۰۰:۲۶
سونوگرافی چهار بعدی هفته هفتم بارداری
۲۹.۴ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
هفته سیزدهم بارداری ۰۰:۲۴
هفته سیزدهم بارداری
۱۷.۶ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
تشخیص بیماری با سونوگرافی ان تی ۰۱:۴۰
تشخیص بیماری با سونوگرافی ان تی
۱۰.۲ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
تفاوت سونوگرافی دو بعدی، سه بعدی و چهار بعدی ۰۲:۵۵
سونوگرافی های ضروری در طول دوران بارداری ۰۳:۲۳

سونوگرافی دوران بارداری

تشخیص بیماری با سونوگرافی ان تی ۰۱:۴۰
تشخیص بیماری با سونوگرافی ان تی
۱۰.۲ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
هفته سیزدهم بارداری ۰۰:۲۴
هفته سیزدهم بارداری
۱۷.۶ هزار بازدید . ۸ ماه پیش
سونوگرافی چهار بعدی هفته هفتم بارداری ۰۰:۲۶