جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تربیت به سبک بیماری سرخک

۱۰ ماه پیش
۲۰۴
پیامدها عواقب تصمیمات همیشه در قلمروی والدین قرار ندارند. واقعیت این است که نتیجه کار هایی که فرزندانمان انجام می‌دهند از کنترل ما خارج است . ◀️ هرچه فرزندانمان بزرگتر می شود مراجعه صاحب نفوذ دیگری پیامده کارها را تعیین می‌کند ، . ⚠️جا دارد اینجا با نظریه تلقیح راجر آلن در خصوص پیامد رفتارها آشنا شویم/ منبع: سایت کمک مادر / با فالو کردن پیج اینستاگرام کمک مادر هر روز ویدئوهای آموزشی رایگان دریافت کنید.