جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
پسماند صنعتی ۰۱:۳۱
پسماند صنعتی
۳.۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش بازیافت به کودکان ۰۱:۰۰
آموزش بازیافت به کودکان
۲.۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
پول را نمی توان خورد ۰۱:۳۲
پول را نمی توان خورد
۱.۹ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
کسب درآمد از اپلیکیشن ۰۱:۰۰
کسب درآمد از اپلیکیشن
۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
انواع پسماند خشک و قابل بازیافت ۰۱:۳۲
انواع پسماند خشک و قابل بازیافت
۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
کارخانه بازیافت زباله ۰۱:۳۳
کارخانه بازیافت زباله
۸۴۳ بازدید . ۶ ماه پیش
جداسازی زباله های تر و خشک ۰۱:۰۰
جداسازی زباله های تر و خشک
۷۵۰ بازدید . ۶ ماه پیش
خابی لاما و پسماند ۰۰:۳۴
خابی لاما و پسماند
۶۴۳ بازدید . ۴ ماه پیش
پسماند سمی ۰۱:۰۰
پسماند سمی
۳۷۷ بازدید . ۶ ماه پیش
نابودگر ۰۱:۳۵
نابودگر
۲۰۶ بازدید . ۶ ماه پیش

اپلیکیشن جارو

پول را نمی توان خورد ۰۱:۳۲
پول را نمی توان خورد
۱.۹ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
خابی لاما و پسماند ۰۰:۳۴
خابی لاما و پسماند
۶۴۳ بازدید . ۴ ماه پیش
جداسازی زباله های تر و خشک ۰۱:۰۰
کارخانه بازیافت زباله ۰۱:۳۳
کارخانه بازیافت زباله
۸۴۳ بازدید . ۶ ماه پیش
پسماند سمی ۰۱:۰۰
پسماند سمی
۳۷۷ بازدید . ۶ ماه پیش
آموزش بازیافت به کودکان ۰۱:۰۰
آموزش بازیافت به کودکان
۲.۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
کسب درآمد از اپلیکیشن ۰۱:۰۰
کسب درآمد از اپلیکیشن
۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
پسماند صنعتی ۰۱:۳۱
پسماند صنعتی
۳.۱ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
انواع پسماند خشک و قابل بازیافت ۰۱:۳۲
نابودگر ۰۱:۳۵
نابودگر
۲۰۶ بازدید . ۶ ماه پیش