جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
خبر خوب دولت برای مشمولان سربازی ۰۰:۴۸
خبر خوب دولت برای مشمولان سربازی
۳.۱ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
روایت عجیب معافیت پسر سردار کمالی ۰۱:۵۳
روایت عجیب معافیت پسر سردار کمالی
۳ هزار بازدید . ۳ ماه پیش
وسایل سربازی ۰۳:۲۵
وسایل سربازی
۲.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
طرح جدید معافیت از خدمت سربازی در راه است ۰۲:۱۵
ميزان موي سر سربازی ۰۳:۰۴
ميزان موي سر سربازی
۲.۴ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
سیر تا پیاز واکسیناسیون سربازی ۰۵:۰۵
سیر تا پیاز واکسیناسیون سربازی
۲.۳ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
دریافت معافيت چشم پزشکی ۰۴:۲۵
دریافت معافيت چشم پزشکی
۲.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
حقوق سربازان متاهل ۰۲:۵۹
حقوق سربازان متاهل
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مزایا و معایب معاف از خدمات رزم ۰۶:۵۴
مزایا و معایب معاف از خدمات رزم
۱.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
معافیت تحصیلی دانش آموزان چگونه است؟ ۰۴:۱۵
معافیت تحصیلی دانش آموزان چگونه است؟
۱.۱ هزار بازدید . ۵ ماه پیش

معافیت

روایت عجیب معافیت پسر سردار کمالی ۰۱:۵۳
خبر خوب دولت برای مشمولان سربازی ۰۰:۴۸
معافیت تحصیلی دانش آموزان چگونه است؟ ۰۴:۱۵
سیر تا پیاز واکسیناسیون سربازی ۰۵:۰۵
سیر تا پیاز واکسیناسیون سربازی
۲.۳ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
وسایل سربازی ۰۳:۲۵
وسایل سربازی
۲.۷ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
ميزان موي سر سربازی ۰۳:۰۴
ميزان موي سر سربازی
۲.۴ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
مزایا و معایب معاف از خدمات رزم ۰۶:۵۴
مزایا و معایب معاف از خدمات رزم
۱.۶ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
دریافت معافيت چشم پزشکی ۰۴:۲۵
دریافت معافيت چشم پزشکی
۲.۱ هزار بازدید . ۱۱ ماه پیش
حقوق سربازان متاهل ۰۲:۵۹
حقوق سربازان متاهل
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش