جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

وسایل سربازی

۷ ماه پیش
۱,۳۹۴
بعد از ارسال دفترچه نظام وظیفه و مشخص شدن تاریخ و مکان خدمت، سوالی بعدی که برای تمام مشمولان پیش می آید این است که چه وسایلی را باید برای سربازی همراه خود ببریم؟ آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و....... https://avije.org/%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/