جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
عوارض آمنیوسنتز برای مادران باردار ۰۱:۲۳
عوارض آمنیوسنتز برای مادران باردار
۳۸ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
تشخیص کاهش رشد جنین IUGR ۰۱:۳۷
تشخیص کاهش رشد جنین IUGR
۳۷.۹ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
تشخیص شکل لب و کام در بارداری ۰۲:۰۹
تشخیص شکل لب و کام در بارداری
۳۵.۶ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
بررسی ناهنجاری‌های مغزی در دوران جنینی ۰۱:۴۶
بررسی ناهنجاری‌های مغزی در دوران جنینی
۳۰ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
سونوگرافی کالر داپلر رحم ۰۲:۰۳
سونوگرافی کالر داپلر رحم
۲۶.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
الاستوگرافی چیست ۰۱:۳۹
الاستوگرافی چیست
۲۶.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آزمايش آمنيوسنتز در بارداري ۰۱:۳۴
آزمايش آمنيوسنتز در بارداري
۲۵.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تشخیص نازایی با سونوگرافی ۰۱:۱۷
تشخیص نازایی با سونوگرافی
۲۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
خطرات انجام آمنیوسنتز ۰۱:۱۵
خطرات انجام آمنیوسنتز
۲۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تشخیص بیماری های قلبی جنین در دوران بارداری ۰۱:۰۸
دقت در بررسی های غربالگری ۰۱:۲۹
دقت در بررسی های غربالگری
۱۷.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ضرورت انجام تست آمنیوسنتز ۰۱:۱۱
ضرورت انجام تست آمنیوسنتز
۱۶.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش

سونوگرافی الوند تهران

عوارض آمنیوسنتز برای مادران باردار ۰۱:۲۳
تشخیص کاهش رشد جنین IUGR ۰۱:۳۷
تشخیص کاهش رشد جنین IUGR
۳۷.۹ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
تشخیص شکل لب و کام در بارداری ۰۲:۰۹
تشخیص شکل لب و کام در بارداری
۳۵.۶ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
بیماری قلب جنین در دوران بارداری ۰۲:۰۶
بیماری قلب جنین در دوران بارداری
۹.۴ هزار بازدید . ۶ ماه پیش
الاستوگرافی چیست ۰۱:۳۹
الاستوگرافی چیست
۲۶.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تشخیص نازایی با سونوگرافی ۰۱:۱۷
تشخیص نازایی با سونوگرافی
۲۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
خطرات انجام آمنیوسنتز ۰۱:۱۵
خطرات انجام آمنیوسنتز
۲۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آزمايش آمنيوسنتز در بارداري ۰۱:۳۴
آزمايش آمنيوسنتز در بارداري
۲۵.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سونوگرافی کالر داپلر رحم ۰۲:۰۳
سونوگرافی کالر داپلر رحم
۲۶.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ضرورت انجام تست آمنیوسنتز ۰۱:۱۱
ضرورت انجام تست آمنیوسنتز
۱۶.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دقت در بررسی های غربالگری ۰۱:۲۹
دقت در بررسی های غربالگری
۱۷.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش