جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

سونوگرافی کالر داپلر رحم

۱ سال پیش
۲۶,۲۷۲
سونوگرافی کالرداپلر بارداری؛ داپلر رنگی جنین (Doppler ultrasound) برای بررسی جریان خون جنین و وضعیت سلامت کودک مورد استفاده قرار می­ گیرد. این سونوگرافی با هدف بررسی اندازه‎گیری سرعت و کاهش جریان خون یا تشخیص لخته های خونی در جریان خون نافی جنین، جریان خون جفت و جریان خون در قلب و مغز و همچنین بررسی مواد مغذی کافی و اکسیژن به جفت و از جفت به جنین مورد آنالیز قرار می‎گیرد. توجه کنید که تشخیص ضایعات ساختمانی قلب تنها توسط اکوکاردیوگرافی قلب جنین آنالیز می‎شود.