جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
سونوگرافی کالر داپلر رحم ۰۲:۰۳
سونوگرافی کالر داپلر رحم
۲۶.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
الاستوگرافی چیست ۰۱:۳۹
الاستوگرافی چیست
۲۶.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آزمايش آمنيوسنتز در بارداري ۰۱:۳۴
آزمايش آمنيوسنتز در بارداري
۲۵.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تشخیص نازایی با سونوگرافی ۰۱:۱۷
تشخیص نازایی با سونوگرافی
۲۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
خطرات انجام آمنیوسنتز ۰۱:۱۵
خطرات انجام آمنیوسنتز
۲۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تشخیص بیماری های قلبی جنین در دوران بارداری ۰۱:۰۸
دقت در بررسی های غربالگری ۰۱:۲۹
دقت در بررسی های غربالگری
۱۷.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ضرورت انجام تست آمنیوسنتز ۰۱:۱۱
ضرورت انجام تست آمنیوسنتز
۱۶.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تشخیص ناهنجاری های جنین ۰۲:۴۳
تشخیص ناهنجاری های جنین
۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
سونوگرافی های ضروری در طول دوران بارداری ۰۳:۲۳

دکتر رضا گرامی

تشخیص ناهنجاری های جنین ۰۲:۴۳
تشخیص ناهنجاری های جنین
۹ هزار بازدید . ۹ ماه پیش
الاستوگرافی چیست ۰۱:۳۹
الاستوگرافی چیست
۲۶.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تشخیص نازایی با سونوگرافی ۰۱:۱۷
تشخیص نازایی با سونوگرافی
۲۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
خطرات انجام آمنیوسنتز ۰۱:۱۵
خطرات انجام آمنیوسنتز
۲۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آزمايش آمنيوسنتز در بارداري ۰۱:۳۴
آزمايش آمنيوسنتز در بارداري
۲۵.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
سونوگرافی کالر داپلر رحم ۰۲:۰۳
سونوگرافی کالر داپلر رحم
۲۶.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ضرورت انجام تست آمنیوسنتز ۰۱:۱۱
ضرورت انجام تست آمنیوسنتز
۱۶.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
دقت در بررسی های غربالگری ۰۱:۲۹
دقت در بررسی های غربالگری
۱۷.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش