جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
بازیابی فایل های حذف شده اتوکد(Auto save) ۰۲:۲۶
بازیابی فایل های حذف شده اتوکد(Auto save)
۱.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ابعاد استاندارد حمام ۰۲:۳۸
ابعاد استاندارد حمام
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
فرمان Offset در اتوکد ۰۲:۱۶
فرمان Offset در اتوکد
۷۰۰ بازدید . ۱ سال پیش
حذف نوار ابزارهای اتوکد ۰۲:۰۷
حذف نوار ابزارهای اتوکد
۶۶۵ بازدید . ۱ سال پیش
چگونه منوبار را در اتوکد بیاوریم؟ ۰۲:۱۳
چگونه منوبار را در اتوکد بیاوریم؟
۶۵۹ بازدید . ۱ سال پیش
آموزش جمع دو ناحیه با یکدیگر در اتوکد ۰۲:۵۸
دستور Align ۰۲:۳۴
دستور Align
۶۳۰ بازدید . ۱ سال پیش
آموزش دستور wipeout ۰۲:۲۱
آموزش دستور wipeout
۶۱۳ بازدید . ۱ سال پیش
روش انتقال فایل اکسل به اتوکد ۰۵:۵۰
روش انتقال فایل اکسل به اتوکد
۶۰۶ بازدید . ۱۱ ماه پیش
آموزش دستور Extend (امتداد خطوط در اتوکد) ۰۴:۰۸

سیدعلی منتظری

روش انتقال فایل اکسل به اتوکد ۰۵:۵۰
قوانین تراس ۰۲:۳۵
قوانین تراس
۳۱۷ بازدید . ۱ سال پیش
دستور Filedia در Autocad ۰۱:۲۸
دستور Filedia در Autocad
۳۹۸ بازدید . ۱ سال پیش
تغیر شفافیت خط در Autocad ۰۱:۴۷
تغیر شفافیت خط در Autocad
۳۳۱ بازدید . ۱ سال پیش
حذف متون اضافی در پرینت ۰۵:۰۴
حذف متون اضافی در پرینت
۳۳۹ بازدید . ۱ سال پیش
ضوابط طراحی داکت ۰۴:۱۷
ضوابط طراحی داکت
۴۸۰ بازدید . ۱ سال پیش
کشیدن خط با زاویه در اتوکد ۰۲:۱۴
شناخت پاسیو؟ ۰۵:۵۱
شناخت پاسیو؟
۳۰۲ بازدید . ۱ سال پیش
فرمان Offset در اتوکد ۰۲:۱۶
فرمان Offset در اتوکد
۷۰۰ بازدید . ۱ سال پیش
ضوابط و قوانین اتاق تأسیسات ۰۵:۳۲
متغیر زوم فکتور در اتوکد ۰۳:۲۶
فرمان Torient در اتوکد ۰۱:۴۳
فرمان Torient در اتوکد
۴۸۹ بازدید . ۱ سال پیش
| دستور change در اتوکد | ۰۱:۵۳
| دستور change در اتوکد |
۵۳۹ بازدید . ۱ سال پیش
ابعاد استاندارد حمام ۰۲:۳۸
ابعاد استاندارد حمام
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
بهترین موقعیت درب انباری ها ۰۳:۰۳
آموزش دستور Rotate در اتوکد ۰۲:۴۰
حذف نوار ابزارهای اتوکد ۰۲:۰۷
حذف نوار ابزارهای اتوکد
۶۶۵ بازدید . ۱ سال پیش
قوانین ترسیم سایت پلان ۰۶:۰۳
قوانین ترسیم سایت پلان
۳۹۱ بازدید . ۱ سال پیش
بازیابی فایل های حذف شده اتوکد(Auto save) ۰۲:۲۶
الزامات عمومی نقشه‌کشی ۰۱:۴۹
الزامات عمومی نقشه‌کشی
۳۴۸ بازدید . ۱ سال پیش
دستور Align ۰۲:۳۴
دستور Align
۶۳۰ بازدید . ۱ سال پیش