جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
دانلود 100 کتاب آموزش پایگاه داده ۰۰:۴۰
دانلود 100 کتاب آموزش پایگاه داده
۱.۵ هزار بازدید . ۴ سال پیش
جلسه نهم(پیوند بین جداول) ۲۲:۳۶
جلسه نهم(پیوند بین جداول)
۰.۹ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه یازدهم(دستورات منطقی) ۱:۱۱:۲۱
جلسه یازدهم(دستورات منطقی)
۷۳۶ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه هشتم (همبسته‌سازی جداول) ۳۰:۴۹
جلسه هشتم (همبسته‌سازی جداول)
۵۷۸ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه هفتم: (توابع محاسباتی) ۱۸:۳۱
جلسه هفتم: (توابع محاسباتی)
۵۷۵ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه دهم (توابع مجموعه ای) ۲۱:۵۳
جلسه دهم (توابع مجموعه ای)
۳۷۲ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه سیزدهم(ایجاد دید روی جداول) ۱۹:۰۴
جلسه سیزدهم(ایجاد دید روی جداول)
۳۶۰ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش SQL Server 2019 - فصل یک از دوازده ۱۱:۲۳
آموزش SQL Server 2019 - فصل یک از دوازده
۳۲۱ بازدید . ۱ سال پیش
جلسه دوازدهم: (توابع و رویه ها) ۳۷:۴۷
جلسه دوازدهم: (توابع و رویه ها)
۲۹۴ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه دوم:(شروع کار با  SQL) ۲۹:۳۲
جلسه دوم:(شروع کار با SQL)
۲۹۲ بازدید . ۱ ماه پیش

SQL server

جلسه سیزدهم(ایجاد دید روی جداول) ۱۹:۰۴
جلسه دوازدهم: (توابع و رویه ها) ۳۷:۴۷
جلسه یازدهم(دستورات منطقی) ۱:۱۱:۲۱
جلسه دهم (توابع مجموعه ای) ۲۱:۵۳
جلسه دهم (توابع مجموعه ای)
۳۷۲ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه نهم(پیوند بین جداول) ۲۲:۳۶
جلسه نهم(پیوند بین جداول)
۰.۹ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه هشتم (همبسته‌سازی جداول) ۳۰:۴۹
جلسه هفتم: (توابع محاسباتی) ۱۸:۳۱
جلسه ششم:(زبان پرس و جو) ۴۹:۴۸
جلسه ششم:(زبان پرس و جو)
۱۷۸ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه دوم:(شروع کار با  SQL) ۲۹:۳۲
جلسه دوم:(شروع کار با SQL)
۲۹۲ بازدید . ۱ ماه پیش
آموزش SQL Server 2019 - فصل یک از دوازده ۱۱:۲۳
ساخت FileTable در SQL 2012 ۰۱:۱۱
ساخت FileTable در SQL 2012
۲۸۸ بازدید . ۴ سال پیش
دانلود 100 کتاب آموزش پایگاه داده ۰۰:۴۰