جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

جلسه دوازدهم: (توابع و رویه ها)

۲ هفته پیش
۱۱۱
- انواع توابع - تابع نویسی و کاربرد آن در Select - رویه نویسی برای دریافت رایگان تمامی فایل های ارائه به www.mrsql.ir مراجعه نمایید.