جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
زمان آزمون دکتری 1400 ۰۱:۱۴
زمان آزمون دکتری 1400
۵.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مشاوره انتخاب رشته کنکور دکتری ۰۴:۱۸
مشاوره انتخاب رشته کنکور دکتری
۴.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
ثبت نام آزمون دکتری 1400 ۰۲:۲۶
ثبت نام آزمون دکتری 1400
۴.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۰۷:۱۳
مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مصاحبه کنکور دکتری ۰۵:۳۵
مصاحبه کنکور دکتری
۳.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
تاریخ برگزاری کنکور سراسری و دکتری تغییر کرد ۰۰:۲۹
ما اعضای خانواده ماهان در کنار شما هستیم ۰۱:۰۵
ما اعضای خانواده ماهان در کنار شما هستیم
۳.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
ما اعضای خانواده ماهان در کنار شما هستیم ۰۰:۵۳
ما اعضای خانواده ماهان در کنار شما هستیم
۳.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
وبینار استاد مدرسی  دکتری مبانی سازمان مدیریت ۱:۰۰:۱۶

دکتری

مصاحبه کنکور دکتری 1401 ۰۲:۰۲
مصاحبه کنکور دکتری 1401
۳۳۱ بازدید . ۲ ماه پیش
فرم صلاحیت عمومی دکتری چیست؟ ۰۱:۵۲
فرم صلاحیت عمومی دکتری چیست؟
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
زمان آزمون دکتری 1400 ۰۱:۱۴
زمان آزمون دکتری 1400
۵.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
ثبت نام آزمون دکتری 1400 ۰۲:۲۶
ثبت نام آزمون دکتری 1400
۴.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۰۷:۱۳
مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
۳.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مشاوره انتخاب رشته کنکور دکتری ۰۴:۱۸
مشاوره انتخاب رشته کنکور دکتری
۴.۸ هزار بازدید . ۲ سال پیش
مصاحبه کنکور دکتری ۰۵:۳۵
مصاحبه کنکور دکتری
۳.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
وبینار دکتری آمار استاد رضا پور ۵۱:۰۳
وبینار دکتری آمار استاد رضا پور
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش