جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مشاوره انتخاب رشته کنکور دکتری

۱ هفته پیش
۲۲
در هنگام انتخاب رشته دکترا لازم است چه نکاتی مدنظر قرار گیرد؟ کدام دانشگاه‌ها را به عنوان اولویت انتخاب رشته آزمون دکتری انتخاب کنیم؟ چند برابر ظرفیت دانشگاه‌ها، برای مصاحبه دکتری در دانشگاه‌ها دعوت می‌شوند؟ آیا سازمان سنجش اولویت های انتخابی را برای دانشگاه‌ها می‌فرستد؟ https://phdtest.ir/1391/03/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/