برای دنبال کردن کانال به حساب کاربری خود وارد شوید
ورود به حساب کاربری
X در کانال تلگرام ما عضو شوید

6
1 Inception (Time) [feat. Steve Mazzaro]
2 Inception (Dream Collapsing) [feat. Steve Mazzaro]
3 The Pacific (Honor) [feat. James Fitzpatrick]
4 Sherlock Holmes (Discombobulate) [feat. Steve Mazzaro]
5 Angels & Demons (160 BPM) [feat. Steve Mazzaro]
6 The Dark Knight (Aggressive Expansion) [feat. James Fitzpatrick]
7 Pirates of the Caribbean: At World’s End (Up Is Down) [feat. James Fitzpatrick]
8 Pirates of the Caribbean: At World’s End (Drink Up, Me Hearties) [feat. James Fitzpatrick]
9 The Da Vinci Code (Chevaliers de Sangreal) [feat. James Fitzpatrick]
10 Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (The Kraken) [feat. James Fitzpatrick]
11 Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (Jack Sparrow) [feat. James Fitzpatrick]
12 Batman Begins (Eptesicus) [feat. James Fitzpatrick]
13 King Arthur (Woad to Ruin) [feat. Steve Mazzaro]
14 The Last Samurai (Opening Theme / Safe Passage / Way of the Sword) [feat. Nic Raine]
15 The Ring (This Is Going to Hurt) [feat. James Fitzpatrick]
16 Pearl Harbor (Heart of the Volunteer) [feat. Nic Raine]

دریافت کد نمایش

کد ویدئو با موفقیت کپی شد

گزارش مشکل

نظرات

برای ارسال نظر باید به سایت ورود کنید و یا عضو شوید.