برای دنبال کردن کانال به حساب کاربری خود وارد شوید
ورود به حساب کاربری
X در کانال تلگرام ما عضو شوید

2
Step-by-step instruction on how to make a 3D origami crane basket.
558 pieces of folded triangle are needed to make this model (excluding 2 pieces for the beak and 50 pieces for the pedestal - optional).
Dimension of rectangle used 5½ cm x 9 cm
. Finished size approx. 27 cm height and 18 cm width

FOR BODY
ROW 1 - 38 pcs (reverse assembly)
ROW 2 TO ROW 7 - 38 pcs (regular assembly)
ROW 8 - 34 pcs - 9 pcs regular assembly skip 1 (3 times) 7 pcs reverse assembly
ROW 9 - 30 pcs - 8 pcs regular assembly skip 2 (3 times) 6 pcs reverse assembly
ROW 10 - 26 pcs - 7 pcs regular assembly skip 3 (3 times) 5 pcs reverse assembly
ROW 11 - 22 pcs - 6 pcs regular assembly skip 4 (3 times) 4 pcs reverse assembly
ROW 12 - 18 pcs - 5 pcs regular assembly skip 5 (3 times) 3 pcs reverse assembly
ROW 13 - 14 pcs - 4 pcs regular assembly skip 6 (3 times) 2 pcs reverse assembly
ROW 14 - 10 pcs - 3 pcs regular assembly skip 7 (3 times) 1 pc reverse assembly
ROW 15 - 6 pcs - 2 pcs regular assembly skip 8

FOR NECK (Reverse Assembly - Total 36 pcs)
ROW 1 (1 pc)
ROW 2 (2 pcs). Repeat until ROW 24. Add 1 red pc on top of ROW 24 and 1 pc rolled up into a cone for the beak

FOR HANDLE (Regular Assembly - Total 96 pieces)
ROW 1 (1 pc)
ROW 2 (2 pcs). Repeat until ROW 64

FOR PEDESTAL (50 pcs)

دریافت کد نمایش

کد ویدئو با موفقیت کپی شد

گزارش مشکل

نظرات

برای ارسال نظر باید به سایت ورود کنید و یا عضو شوید.