برای دنبال کردن کانال به حساب کاربری خود وارد شوید
ورود به حساب کاربری
X در کانال تلگرام ما عضو شوید

0
1: دانلود سوالات ضمن خدمت بررسی تحیل و روش تدریس فیزیک 3 پایه دوازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)

https://drsifile.com/downloads/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/
2: دانلود سوالات ضمن خدمت طرح شهاب شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (جهت دانلود کلیک کنید)
https://drsifile.com/downloads/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/

3: دانلود سوالات ضمن خدمت شیمی پایه دوازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)
https://drsifile.com/downloads/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/
4: دانلود سوالات ضمن خدمت دوره تاریخ پایه دوازدهم رشته انسانی (جهت دانلود کلیک کنید)

https://drsifile.com/downloads/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/
5: دانلود بازخورد جلسه دوم تربیت فرزند در خانواده (جهت دانلود کلیک کنید)

https://drsifile.com/downloads/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/
6: دانلود سوالات دوره دین و زندگی پایه دوازدهم مرحله سوم (جهت دانلود کلیک کنید)


7: دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت کارآفرینی با جواب (جهت دانلود کلیک کنید)


8: دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت های فردی و اجتماعی (جهت دانلود کلیک کنید)


9: دانلود سوالات دوره آموزش مهارت های کارآفرینی (جهت دانلود کلیک کنید)

https://drsifile.com/downloads/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/
10: دانلود سوالات ضمن خدمت زبان خارجه 3 (جهت دانلود کلیک کنید)


11: دانلود سوالات آزمون نهایی نصب و سرویس دستگاه های اداری و صنعتی (جهت دانلود کلیک کنید)

https://drsifile.com/downloads/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/
12: دانلود تمرین هفتم مهارتهای icdl (جهت دانلود کلیک کنید)


13: دانلود سوالات آزمون دوم دوره دین و زندگی پایه دوازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)


14: دانلود سوالات دوره علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)


15: دانلود سوالات ضمن خدمت نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی (جهت دانلود کلیک کنید)


16: دانلود سوالات ضمن خدمت سازمان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه (جهت دانلود کلیک کنید)


17: دانلود سوالات آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری استان ایلام (جهت دانلود کلیک کنید)


18: دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محویت خانواده در آموزش و پرورش (جهت دانلود کلیک کنید)


19: دانلود سوالات و بازخورد ضمن خدمت تربیت فرزند (جهت دانلود کلیک کنید)


20: دانلود سوالات و بازخورد ضمن خدمت گزارش پژوهی (جهت دانلود کلیک کنید)


21: دانلود سوالات ضمن خدمت پیشرفت تحصیلی (جهت دانلود کلیک کنید)


22: دانلود سوالات ضمن خدمت دانش خانواده (جهت دانلود کلیک کنید)


23: دانلود سوالات ضمن خدمت فرهنگ و آداب پوشش (جهت دانلود کلیک کنید)


24: دوره ضمن خدمت شناخت جریان تکفیری (جهت دانلود کلیک کنید)


25: دانلود سوالات ضمن خدمت سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز 30 قرآن کریم (جهت دانلود کلیک کنید)


26: دانلود سوالات اصول و مبانی فنی حرفه ای (جهت دانلود کلیک کنید)


27: دانلود سوالات ضمن خدمت اهل بیت (جهت دانلود کلیک کنید)


28: دانلود سوالات آزمون مدرسه مرحله اول و دوم و سوم  (جهت دانلود کلیک کنید)


29: دانلود آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر (جهت دانلود کلیک کنید)


30: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون نهایی عربی پایه دوازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)


31: دانلود سوالات و منابع ضمن خدمت آموزه های اربعین حسینی (جهت دانلود کلیک کنید)


32: دانلود سوالات ضمن خدمت روانشناسی مهدوی (جهت دانلود کلیک کنید)


33: دانلود سوالات ضمن خدمت مدرک نوع دوم استان ها (جهت دانلود کلیک کنید)


34: دانلود سوالات ضمن خدمت مدیریت کلاس درس (جهت دانلود کلیک کنید)


35: دانلود ضمن خدمت آمادگی دفاعی پایه یازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)


36: دانلود سوالات ضمن خدمت در پرتو عبادت (جهت دانلود کلیک کنید)


37: دانلود ضمن خدمت مدیریت کلاس درس (جهت دانلود کلیک کنید)


38: دانلود سوالات آزمون دوم مراقبت جسمانی (جهت دانلود کلیک کنید)


39: دانلود سوالات اصلی مراقبت جسمانی (جهت دانلود کلیک کنید)


40: دانلود سوالات ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی تربیتی سایت مهدوی (جهت دانلود کلیک کنید)


41: دانلود سوالات ضمن خدمت سرپرست دبیرخانه (جهت دانلود کلیک کنید)


42: دانلود سوالات تکلیف مربوط به مهارت ویندوز (جهت دانلود کلیک کنید)


43: دانلود دوره های فعال ضمن خدمت آبان ماه 97 (جهت دانلود کلیک کنید)


44: دانلود سوالات فناوری های نوین آموزشی (جهت دانلود کلیک کنید)


45: دانلود سوالات ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه (جهت دانلود کلیک کنید)


46: دانلود سوالات دوره روابط انسانی در مدرسه (جهت دانلود کلیک کنید)


47: دانلود سوالات ضمن خدمت آمادگی جسمانی (جهت دانلود کلیک کنید)


48: دانلود سوالات اصلی طبقه بندی مشاغل عصر اندیشه (جهت دانلود کلیک کنید)


49: دانلود منبع ضمن خدمت دوره معرفت و بصیرت حسینی (جهت دانلود کلیک کنید)


50: دانلود سوالات آزمون بدو خدمت دوره جدید سایت مرات (جهت دانلود کلیک کنید)


51: دانلود جزوه کامل مصاحبه و گزینش آموزش و پرورش (جهت دانلود کلیک کنید)


52: دانلود سوالات ضمن خدمت فنون تدریس سه مرحله آخر (جهت دانلود کلیک کنید)


53: دانلود آزمون سوم سند تحول بنیادین (جهت دانلود کلیک کنید)


54: دانلود سوالات ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی (جهت دانلود کلیک کنید)


55: دانلود دوره ضمن خدمت خانواده متعالی در اسلام (جهت دانلود کلیک کنید)


56: دانلود منبع آزمون دوم سند تحول بنیادین به همراه سوالات (جهت دانلود کلیک کنید)


57: دانلود سوالات ضمن خدمت طرح طبقه بندی مشاغل (جهت دانلود کلیک کنید)


58: دانلود سوالات مصاحبه ی دانشگاه فرهنگیان (جهت دانلود کلیک کنید)


59: دانلود سوالات ضمن خدمت دوره آیین نگارش مکاتبات اداری (جهت دانلود کلیک کنید)


60: دانلود سوالات ضمن خدمت بررسی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان (جهت دانلود کلیک کنید)


61: دانلود ضمن خدمت اصول و طراحی آموزشی (جهت دانلود کلیک کنید)


62: دانلود سوالات و منابع آزمون چهارم تربیت در پرتو عبادت (جهت دانلود کلیک کنید)


63: دانلود سوالات ضمن خدمت آشنایی نظام و آیین نامه ی دور کاری (جهت دانلود کلیک کنید)


64: دانلود سوالات آیین نامه اجرایی مدارس با پاسخ (جهت دانلود کلیک کنید)


65: دانلود سوالات مرحله پایانی بهداشت روانی (جهت دانلود کلیک کنید)


66: دانلود سوالات ضمن خدمت ریاضی (جهت دانلود کلیک کنید)


67: دانلود سوالات ضمن خدمت آشنایی معلم با برنامه درس ملی و راهنمایی برنامه درس ریاضی (جهت دانلود کلیک کنید)


68: دانلود سوالات ضمن خدمت بهداشت و سلامت روانی (جهت دانلود کلیک کنید)


69: دانلود ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی (جهت دانلود کلیک کنید)


70: دانلود سوالات ضمن خدمت حماسه حسینی (جهت دانلود کلیک کنید)


71: دانلود سوالات ضمن خدمت تربیت اسلامی (جهت دانلود کلیک کنید)


72: دانلود سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی (جهت دانلود کلیک کنید)


73: دانلود ضمن خدمت مهارت های هم افزایی پژوهشی (جهت دانلود کلیک کنید)


74: دانلود سوالات همراه کلید رشته تاسیسات کارخانجات کارشناس رسمی قوه قضاییه (جهت دانلود کلیک کنید)


75: دانلود سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس (جهت دانلود کلیک کنید)


76: دانلود سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر (جهت دانلود کلیک کنید)


77: دانلود سوالات ضمن خدمت اسلام و مقتضیات زمان (جهت دانلود کلیک کنید)


78: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز به همراه جزوه (جهت دانلود کلیک کنید)


79: دانلود سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری(جهت دانلود کلیک کنید)


80: دانلود سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه (جهت دانلود کلیک کنید)


81: دانلود سوالات ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی (جهت دانلود کلیک کنید)


82: دانلود سوالات ضمن خدمت قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری(جهت دانلود کلیک کنید)


83: دانلود سوالات ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش (جهت دانلود کلیک کنید)


84: دانلود سوالات ضمن خدمت فن بیان و آیین سخنوری (جهت دانلود کلیک کنید)


85: دانلود سوالات ضمن خدمت طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع (جهت دانلود کلیک کنید)


86: دانلود سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی در نظام اداری (جهت دانلود کلیک کنید)


87: دانلود سوالات ضمن خدمت حغاظت و بهداشت محیط زیست (جهت دانلود کلیک کنید)


88: دانلود سوالات ضمن خدمت آشنایی با مباحث مرتبط با تحول نظام اداری (جهت دانلود کلیک کنید)


89: دانلود سوالات ضمن خدمت فرهنگیان شامل 10 دوره (جهت دانلود کلیک کنید)


90: دانلود سوالات ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه ICDL فرهنگیان (جهت دانلود کلیک کنید)


91: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون هوشمند سازی مدارس (جهت دانلود کلیک کنید)


92: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری (جهت دانلود کلیک کنید)


93: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری (جهت دانلود کلیک کنید)


94: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون حفاظت و بهداشت محیط زیست (جهت دانلود کلیک کنید)


95: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع (جهت دانلود کلیک کنید)


96: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون منشور حقوق شهروندی (جهت دانلود کلیک کنید)


97: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی (جهت دانلود کلیک کنید)


98: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی (جهت دانلود کلیک کنید)


99: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون مبانی , اصول و شیوه های پدافند غیر عامل (جهت دانلود کلیک کنید)


100: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی (جهت دانلود کلیک کنید)


101: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی (جهت دانلود کلیک کنید)


102: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها(جهت دانلود کلیک کنید)


103: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه (جهت دانلود کلیک کنید)


104: دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران (جهت دانلود کلیک کنید)


105: دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون مواد مخدر و آثار سوء آن (جهت دانلود کلیک کنید)


106: دانلود جزوه کامل ضمن خدمت آزمون احکام زندگی در اسلام (جهت دانلود کلیک کنید)


107: دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون اسکلت سازی ساختمان (جهت دانلود کلیک کنید)


108: دانلود جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون احیای تفکر اسلامی (جهت دانلود کلیک کنید)


109: دانلود سوالات ضمن خدمت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری (جهت دانلود کلیک کنید)


110: دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده (جهت دانلود کلیک کنید)


111: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون آموزش و پرورش (جهت دانلود کلیک کنید)


112: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون مدیریت دانش سازمانی (جهت دانلود کلیک کنید)


113: دانلود جزوه کامل آزمون ضمن خدمت مدیران و معاونین مدارس (جهت دانلود کلیک کنید)


114: دانلود سوالات ضمن خدمت اردوهای دانش آموزی (جهت دانلود کلیک کنید)


115: دانلود سوالات و منابع  ضمن خدمت فعالیت های اردویی دانش آموزی (جهت دانلود کلیک کنید)


116: دانلود سوالات ضمن خدمت تفکر و پژوهش هفتم (جهت دانلود کلیک کنید)


117: دانلود سوالات ضمن خدمت شمیم دانش (جهت دانلود کلیک کنید)


118: دانلود سوالات مرحله ی پایانی هدایت تحصیلی (جهت دانلود کلیک کنید)


119: دانلود سوالات توانمند سازی نهضت (جهت دانلود کلیک کنید)


120: دانلود منابع و سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی مرحله دوم (جهت دانلود کلیک کنید)


121: دانلود منابع و نمونه سوالات ضمن خدمت دولت الکترونیک (جهت دانلود کلیک کنید)


122: دانلود جزوه آزمون 19 آذر به همراه فایل آموزش آزمون شمیم دانش (جهت دانلود کلیک کنید)


123: دانلود سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی (جهت دانلود کلیک کنید)


124: دانلود سوالات اواخر آذر ماه شمیم دانش (220 عدد سوال) (جهت دانلود کلیک کنید)


125: دانلود سوالات هوشمند سازی دوره جدید (جهت دانلود کلیک کنید)


126: دانلود سوالات ضمن خدمت راهیان نور (جهت دانلود کلیک کنید)


127: دانلود سوالات بیمه مرحله سوم و پایانی بیمه (جهت دانلود کلیک کنید)


128: دانلود سوالات آزمون دوم بیمه (جهت دانلود کلیک کنید)


129: دانلود سوالات ضمن خدمت هدایت تحصیلی (جهت دانلود کلیک کنید)


130: دانلود سوالات ضمن خدمت آشنایی با امور بیمه (جهت دانلود کلیک کنید)


131: دانلود سوالات ضمن خدمت اخلاق حرفه ای (جهت دانلود کلیک کنید)


132: دانلود سوالات ضمن خدمت تفکر انتقادی (جهت دانلود کلیک کنید)


133: دانلود سوالات ضمن خدمت یادگیری معکوس (جهت دانلود کلیک کنید)


134: دانلود سوالات ضمن خدمت دفاع مقدس (جهت دانلود کلیک کنید)


135: دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت دفاع مقدس (جهت دانلود کلیک کنید)


136: دانلود سوالات ضمن خدمت واژه های آسمانی (جهت دانلود کلیک کنید)


137: دانلود سوالات آزمون سند تحول بنیادین (جهت دانلود کلیک کنید)


138: دوره ضمن خدمت مدرسه آماده  (جهت دانلود کلیک کنید)


139: دانلود سوالات ضمن خدمت در پرتو عبادت (جهت دانلود کلیک کنید)


140: دانلود منابع ضمن خدمت مهارت نوشتن (جهت دانلود کلیک کنید)


141: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمون آمادگی دفاعی (جهت دانلود کلیک کنید)


142: دانلود سوالات ضمن خدمت سیره امام خمینی (جهت دانلود کلیک کنید)


143: دانلود سوالات ضمن خدمت فعالیت های مکمل آموزش و پرورش (جهت دانلود کلیک کنید)


144: دانلود سوالات ضمن خدمت مدرسه آماده (جهت دانلود کلیک کنید)


145: دانلود سوالات ضمن خدمت سنجش آغازین (جهت دانلود کلیک کنید)


146: دانلود سوالات ضمن خدمت نظارت بالینی (جهت دانلود کلیک کنید)


147: دانلود سوالات محتوای الکترونیک (جهت دانلود کلیک کنید)


148: دانلود سوالات پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب (جهت دانلود کلیک کنید)


149: دانلود سوالات اعزام به خارج معلمان (جهت دانلود کلیک کنید)


150: دانلود سوالات ضمن خدمت مدیریت بحران(جهت دانلود کلیک کنید)


151: دانلود سوالات ضمن خدمت نظارت و راهنمایی آموزشی در مدرسه (جهت دانلود کلیک کنید)


152: نحوه اعمال ضمن خدمت در حکم کارگزینی (جهت دانلود کلیک کنید)


153: دانلود سوالات ضمن خدمت آموزش و توسعه نماز (جهت دانلود کلیک کنید)


154: دانلود سوالات ضمن خدمت ظرفیت های ذهنی (جهت دانلود کلیک کنید)


155: دانلود سوالات ضمن خدمت تربیت بدنی (جهت دانلود کلیک کنید)


156: دانلود ضمن خدمت افق تجربه (جهت دانلود کلیک کنید)


157: دانلود ضمن خدمت آینده پژوهی (جهت دانلود کلیک کنید)


158: دانلود سوالات ضمن خدمت آمادگی دفاعی پایه دوازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)


159: دانلود سوالات ضمن خدمت ای سی دی ال فرهنگیان (جهت دانلود کلیک کنید)


160: دانلود سوالات ضمن خدمت حوادث غیر مترفبه (جهت دانلود کلیک کنید)


161: دانلود سوالات ضمن خدمت اسکلت سازی (جهت دانلود کلیک کنید)


162: دانلود سوالات ضمن خدمت درس پژوهی (جهت دانلود کلیک کنید)


163: دانلود سوالات ضمن خدمت تفسیر ایات برگزیده(جهت دانلود کلیک کنید)


164: دانلود سوالات ضمن خدمت مواد مخدر (جهت دانلود کلیک کنید)


165: دانلود سوالات ضمن خدمت اختلالات یادگیری (جهت دانلود کلیک کنید)


166: دانلود سوالات ضمن خدمت مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی (جهت دانلود کلیک کنید)


167: دانلود سوالات و منابع ضمن خدمت اقتصاد مقاومتی (جهت دانلود کلیک کنید)


168: دانلود جزوه دوره مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی  (جهت دانلود کلیک کنید)


169: دانلود سوالات ضمن خدمت معلمان (جهت دانلود کلیک کنید)


170: دانلود سوالات و منابع ضمن خدمت پدافند غیر عامل (جهت دانلود کلیک کنید)


171: دانلود سوالات ضمن خدمت حوادث طبیعی (جهت دانلود کلیک کنید)


172: دانلود سوالات آزمون مدیریت تولید (جهت دانلود کلیک کنید)


173: دانلود سوالات کارآفرینی و نوآوری pdf  (جهت دانلود کلیک کنید)


174: دانلود سوالات ضمن خدمت تخلفات اداری (جهت دانلود کلیک کنید)


175: دانلود سوالات ضمن خدمت آشنایی با افکار و اندیشه های استاد مطهری (جهت دانلود کلیک کنید)


176: دانلود سوالات ضمن خدمت آزمایشگاه پایه یازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)


177: دانلود سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس (جهت دانلود کلیک کنید)


178: دانلود سوالات ضمن خدمت تربیت بدنی یازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)


179: دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قرآن سوره صف (جهت دانلود کلیک کنید)


180: دانلود سوالات ضمن خدمت زبان انگلیسی پایه یازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)


181: دانلود سوالات ضمن خدمت تدریس نگارش پایه یازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)


182: دانلود سوالات آزمون مهارت های حرفه ای آموزگاران با سابقه 6 سال و کمتر (جهت دانلود کلیک کنید)


183: دانلود سوالات ضمن خدمت سلامت و بهداشت (جهت دانلود کلیک کنید)


184: دانلود سوالات ضمن خدمت مدرسی خانواده (جهت دانلود کلیک کنید)


185: دانلود سوالات ضمن خدمت بیمه (جهت دانلود کلیک کنید)


186: دانلود تاثیر ضمن خدمت بر کارایی معلمان و مدیران (جهت دانلود کلیک کنید)


187: دانلود سوالات ضمن خدمت مبانی و اصول ضمن خدمت آموزش فنی و حرفه ای (جهت دانلود کلیک کنید)


188: دانلود سوالات ضمن خدمت توسعه فردی (جهت دانلود کلیک کنید)


189: دانلود سوالات ضمن خدمت زبان فارسی پایه دوازدهم (جهت دانلود کلیک کنید)


190: دانلود سوالات ضمن خدمت تحلیل مطالعات فرهنگی (جهت دانلود کلیک کنید)
https://drsifile.com/downloads/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/https://drsifile.com/downloads/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/

دریافت کد نمایش

کد ویدئو با موفقیت کپی شد

گزارش مشکل

نظرات

برای ارسال نظر باید به سایت ورود کنید و یا عضو شوید.